Groenrenovatie Noordrand Nieuw-Vennep

Veel bomen in de openbare ruimte van de Noordrand in Nieuw-Vennep groeien slecht en sterven af. De gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan. Er is bijvoorbeeld gekeken naar welke bomen nog gezond genoeg zijn. Ook is er gekeken naar wat er nodig is om de grond te verbeteren zodat de bomen in de toekomst wel goed groeien.

Bekijk hier de tekeningen voor Nieuw-Vennep Noordrand Oost (pdf) en Nieuw-Vennep Noordrand West (pdf).

1e informatiebijeenkomst

Op 11 juni 2019 is er een informatiebijeenkomst geweest. Er is een korte presentatie gegeven. Daarna konden bewoners het plan en de boomsoorten bekijken en vragen stellen. Ook konden bewoners aangeven welke bomen zij graag geplant willen hebben in de buurt. 

2e informatiebijeenkomst

Op dit moment voert de gemeente extra onderzoek uit. De uitslag van dit onderzoek komt in een herstelplan te staan. In dit herstelplan zit ook een beheervisie. In een beheervisie staat hoe een openbare ruimte eruit zou moeten zien en hoe deze onderhouden moet worden.

Als het herstelplan klaar is, worden de bewoners uitgenodigd voor een 2e informatiebijeenkomst. Bewoners kunnen het herstelplan bekijken en hun reactie geven.

Uitvoering werkzaamheden

De start van de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in 2020. Bewoners krijgen ongeveer twee weken voor de start van de werkzaamheden nog een brief.

Uitslag boomkeuzes

Uitslag boomkeuze pionierssoorten

  • De boom met de meeste stemmen: knotwilg;
  • Een gedeelde 2e plaats: Italiaanse populier, hartbladige els, gewone berk.

Uitslag boomkeuze toekomstbomen

  • De boom met de meeste stemmen: kleinbladige linde;
  • Op de 2e plaats: vleugelnoot;
  • Een gedeelde 3e plaats: zomereik, walnoot, beuk.

De uitslag van de boomkeuzes verwerkt de gemeente in het beplantingsplan. Van deze soorten worden, in verhouding, meer bomen aangeplant dan van andere soorten.

Samenvatting vragen, reacties en antwoorden

Bewoners die in het online keuze- en/of reactieformulier hebben aangegeven dat zij het complete overzicht willen ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het overzicht is anoniem gemaakt. 

Welke fruitbomen worden er geplant?

  • Dat worden soorten uit het sortiment fruitbomen dat de gemeente tijdens de inloopbijeenkomst heeft laten zien. De komende tijd wordt het beplantingsplan gemaakt. Tijdens de tweede inloopbijeenkomst kunnen bewoners het beplantingsplan bekijken. 

Wordt het watergeven in het plan opgenomen?

  • In de opdracht aan de aannemer wordt onderhoud en watergeven opgenomen.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Jansen via telefoonnummer 0900 1852. Of een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl, graag 'groenrenovatie Noordrand' in het onderwerp zetten.