Groenrenovatie Noordrand Nieuw-Vennep

Veel bomen in de openbare ruimte van de Noordrand in Nieuw-Vennep groeien slecht en sterven af. De gemeente heeft onderzoek gedaan en een aantal dingen in kaart gebracht. Er is bijvoorbeeld gekeken naar welke bomen nog gezond genoeg zijn. Ook is er gekeken naar wat er nodig is om de grond te verbeteren zodat de bomen in de toekomst wel goed groeien.

De gemeente heeft advies gevraagd over welke boomsoorten zich beter thuis voelen op deze plek. Alle informatie komt in een nieuwe beheervisie te staan. In een beheervisie staat hoe een openbare ruimte eruit zou moeten zien en hoe deze onderhouden moet worden.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst om bewoners te informeren over wat er precies gaat gebeuren, welke maatregelen er zijn bedacht en welke boomsoorten er kunnen worden aangeplant. De bijeenkomst begint met een korte presentatie. Daarna kunnen bewoners het plan en de afbeeldingen van de boomsoorten bekijken. Medewerkers van de gemeente geven extra uitleg en beantwoorden vragen. De informatiebijeenkomst is op dinsdag 11 juni 2019 om 19.00 uur in de kantine van Tennisvereniging Nieuw-Vennep, Fandango 15 in Nieuw Vennep. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Er zijn al een aantal proeven gedaan met verschillende maatregelen. Na de presentatie kunnen bewoners daar extra uitleg over krijgen. Ook mogen bewoners aangeven welke bomen zij graag geplant willen hebben in de buurt. Het is de bedoeling om de reacties en keuzes in het uiteindelijke plan te verwerken. Het uiteindelijke plan laat de gemeente dit najaar zien tijdens een volgende bijeenkomst. Hiervoor krijgen bewoners een uitnodiging.

Bekijk hier de tekeningen voor Nieuw-Vennep Noordrand Oost en Nieuw-Vennep Noordrand West.

Keuze- en reactieformulier

Heeft u vragen of wilt u reageren? Vul dan het online keuze- en reactieformulier in. U kunt uw vraag, reactie en boomkeuze invullen tot en met 24 juni 2019. De ontvangen vragen en reacties zet de gemeente samen met de antwoorden in een reactieoverzicht. Een samenvatting van het reactieoverzicht en de uitslag van de boomkeuzes wordt half juli op deze website gezet. Als u het complete reactieoverzicht wilt ontvangen kunt u dit aangeven in het online keuze- en reactieformulier.

Uitvoering werkzaamheden

De start van de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het voorjaar van 2020. Bewoners krijgen hierover later dit jaar nog een brief. Het aanplanten van de nieuwe bomen staat gepland voor 2022.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Stan van der Laan via telefoonnummer 0900 – 1852. U kunt uw vraag ook invullen in het online keuze- en reactieformulier of een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Als u een e-mail stuurt, graag “groenrenovatie Noordrand” in het onderwerp zetten.