Groenrenovatie Noordrand Nieuw-Vennep

Veel bomen in de openbare ruimte van de Noordrand in Nieuw-Vennep groeien slecht en sterven af. De gemeente heeft onderzoek gedaan en een aantal dingen in kaart gebracht. Er is bijvoorbeeld gekeken naar welke bomen nog gezond genoeg zijn. Ook is er gekeken naar wat er nodig is om de grond te verbeteren zodat de bomen in de toekomst wel goed groeien.

De gemeente heeft advies gevraagd over welke boomsoorten zich beter thuis voelen op deze plek. Alle informatie komt in een nieuwe beheervisie te staan. In een beheervisie staat hoe een openbare ruimte eruit zou moeten zien en hoe deze onderhouden moet worden.

Informatiebijeenkomst

Op 11 juni is er een informatiebijeenkomst geweest. Er is een korte presentatie gegeven. Daarna konden bewoners het plan en de boomsoorten bekijken en vragen stellen. Ook konden bewoners aangeven welke bomen zij graag geplant willen hebben in de buurt. 

Bekijk hier de tekeningen voor Nieuw-Vennep Noordrand Oost en Nieuw-Vennep Noordrand West.

Uitslag boomkeuzes

Uitslag boomkeuze pionierssoorten
De boom met de meeste stemmen: Knotwilg
Een gedeelde tweede plaats: Italiaanse populier, hartbladige els, gewone berk

Uitslag boomkeuze toekomstbomen
De boom met de meeste stemmen: kleinbladige linde
Op de 2e plaats: vleugelnoot
Een gedeelde 3e plaats: zomereik, walnoot, beuk

De uitslag van de boomkeuzes verwerkt de gemeente in het beplantingsplan. Van deze soorten worden, in verhouding, meer bomen aangeplant dan van andere soorten.

Samenvatting vragen, reacties en antwoorden

Bewoners die in het online keuze-/reactieformulier hebben aangegeven dat zij het complete overzicht willen ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het overzicht is anoniem gemaakt. 

Welke fruitbomen worden er geplant?
Dat worden soorten uit het sortiment fruitbomen dat de gemeente tijdens de inloopbijeenkomst heeft laten zien. De komende tijd wordt het beplantingsplan gemaakt. Tijdens de tweede inloopbijeenkomst kunnen bewoners het beplantingsplan bekijken. 

Wordt het watergeven in het plan opgenomen?
In de opdracht aan de aannemer wordt onderhoud en watergeven opgenomen.

De reacties en keuzes worden in het uiteindelijke plan verwerkt. Dit plan laat de gemeente in oktober zien tijdens een volgende bijeenkomst. Hiervoor krijgen bewoners een uitnodiging.

Uitvoering werkzaamheden

De start van de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het voorjaar van 2020. Bewoners krijgen twee weken voor de start van de werkzaamheden een brief. Het aanplanten van de nieuwe bomen staat gepland voor 2022.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Jansen via telefoonnummer 0900 – 1852. Of een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl, graag “groenrenovatie Noordrand” in het onderwerp zetten.