Groenrenovatie aan het Dr. Van Haeringenplantsoen

Het Dr. Van Haeringenplantsoen is lang op dezelfde manier onderhouden als het andere groen in Haarlemmermeer. Toch is het plantsoen bijzonder in Haarlemmermeer. De gemeente heeft daarom besloten het onderhoud voor meerdere jaren vast te leggen. De dorpsraad en de inwoners zijn hierbij betrokken. In het definitieve plan wordt het groen van het Dr. Van Haeringenplantsoen beter. Ook vergroot de gemeente de sociale veiligheid door bepaalde gebieden meer open in te richten.

Werkzaamheden

Hoek Hoveniers start met de eerste fase van de groenrenovatie. Sommige bomen gaan weg omdat ze minder gezond zijn. Er worden ook nieuwe bomen geplant. Er komt meer kleur in het park door verschillende soorten planten. Er komen nieuwe heesters en vaste beplanting. De vijver wordt schoongemaakt en er wordt nieuwe beschoeiing aangebracht. 


Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten 15 oktober en de gemeente verwacht dat deze op 15 december klaar zijn. De hovenier voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur. De straten rondom het plantsoen worden niet afgesloten. Sommige rijbanen kunnen tijdelijk worden afgezet. 


Geluidsoverlast

De werkzaamheden kunnen niet zonder geluidsoverlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken.


Inloopbijeenkomsten

Op 1 juni 2017 is het eerste ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Ook stond het onwerp op deze website. Veel mensen reageerden op het ontwerp en kwamen met ideeën voor de herbeplanting. Op 9 oktober 2017 is het  aangepaste ontwerp gepresenteerd. Veel mensen reageerden opnieuw op het ontwerp en kwamen met aanvullingen. Hiervan is een reactieoverzicht (pdf) gemaakt.


Definitieve plannen

Na de twee informatiebijeenkomsten en de reacties heeft de gemeente het definitieve renovatieplan, het definitieve faseringsplan en het definitieve beplantingsplan gemaakt.


 

 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Werner Ketelaar via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Dr. Van Haeringenplantsoen'.