Groenrenovatie aan het Dr. Van Haeringenplantsoen

Het Dr. Van Haeringenplantsoen is één van meest karakteristieke stukken groen in Nieuw-Vennep. Met de vijver, de sfeerbepalende bomen, afwisselende begroeiing en hoogteverschillen wordt het plantsoen hoog gewaardeerd door omwonenden en gebruikers. Er wordt veel gewandeld, gespeeld en ontspannen.

Uitstraling en waardering

Het Dr. Van Haeringenplantsoen wordt regulier onderhouden volgens vastgestelde kwaliteitsbeheersplannen. Net als al het andere groen in gemeente Haarlemmermeer. Toch heeft het plantsoen, meer dan andere stukken groen, een bijzondere uitstraling en een bijzondere waardering. De gemeente heeft daarom besloten het onderhoud volledig, allesomvattend en meerjarig vorm te geven. En om de dorpsraad en de inwoners daarbij te betrekken.


Kwaliteit krijgt extra impuls

In het definitieve plan krijgt de kwaliteit van het Dr. Van Haeringenplantsoen een extra impuls. Bijvoorbeeld door een aantal minder vitale bomen te vervangen. Er wordt meer kleur in het park gebracht door lang bloeiende vaste planten aan te leggen. Ook vergroot de gemeente de sociale veiligheid door een aantal plekken van het park meer open te maken.


Inloopbijeenkomst 1 juni 2017

Op 1 juni 2017 is het eerste ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Ook zijn de plannen op deze website in te zien geweest. Veel mensen namen de moeite om te reageren op het plan en kwamen zelf met (andere) suggesties voor de herbeplanting.


Inloopbijeenkomst 9 oktober 2017

Op 9 oktober 2017 is het aangepaste renovatieplan, het voorstel voor de beplanting en de fasering van de uitvoering gepresenteerd tijdens een tweede inloopbijeenkomst. Ook deze keer namen veel mensen de moeite om te reageren op het plan en deden suggesties voor aanvullingen en aanpassingen.


Reactieoverzicht

Gemeente Haarlemmermeer verwerkte alle vragen, reacties en antwoorden van de inloopbijeenkomst op 9 oktober 2017 in een overzicht. Vanwege de privacy zijn alle namen in het overzicht verwijderd.


Definitieve plannen

De wijzigingen vanwege de binnengekomen reacties heeft de gemeente verwerkt in het definitieve renovatieplan, de definitieve fasering en het definitieve beplantingsplan.


 

 

Planning

De gemeente werkt de plannen technisch uit en maakt de plannen gereed voor aanbesteding. Om een aantal bomen te rooien is een kapvergunning nodig. De kapvergunning wordt medio december 2017 aangevraagd. De gemeente voert de eerste fase vanaf half september uit.


Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Stan van der Laan via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Dr. Van Haeringenplantsoen'.