Groenrenovatie aan het Dr. Van Haeringenplantsoen

Het Dr. Van Haeringenplantsoen is één van meest karakteristieke stukken groen in Nieuw-Vennep. Met de vijver, de sfeerbepalende bomen, afwisselende begroeiing en hoogteverschillen wordt het plantsoen hoog gewaardeerd door omwonenden en gebruikers. Er wordt veel gewandeld, gespeeld en ontspannen.

Net als het andere groen in de gemeente wordt het plantsoen regulier onderhouden volgens de daarvoor vastgestelde kwaliteitsbeheersplannen. Maar omdat het plantsoen, meer dan andere stukken groen, die bijzondere uitstraling heeft en waardering krijgt, heeft de gemeente besloten het onderhoud integraal en meerjarig vorm te geven, en daarbij dorpsraad en inwoners te betrekken. Ook is het plan om de kwaliteit van het Dr. Van Haeringenplantsoen een extra impuls te geven, bijvoorbeeld door meer en het gras vaker en korter te maaien en meer kleur in het park te brengen door langer bloeiende hagen te planten.

Deze meer planmatige aanpak van het onderhoud van het plantsoen is met de groengroep van de dorpsraad Nieuw-Vennep besproken. Hun advies was om deze meerjarenaanpak te presenteren tijdens een bewonersbijeenkomst en omwonenden een stem te geven in het nieuwe groen dat ter vervanging van te rooien bomen en struiken wordt geplant. Dat advies is opgevolgd.

Bewonersbijeenkomst

De bijeenkomst heeft op donderdag 1 juni plaatsgevonden. Uit verschillende reacties werd duidelijk dat meerdere mensen nog vragen en ook zorgen hadden over de noodzaak en omvang van de renovatiewerkzaamheden en de status van het plan. Daarom is besloten om op donderdag 22 juni een wandeling door het plantsoen én een extra informatiebijeenkomst te organiseren voor mensen die zich bij de gemeente hadden gemeld. De belangrijkste boodschap daar was:

  1. Alleen bomen worden gekapt die onveilig of niet meer vitaal zijn, door bijvoorbeeld ziektes en rot. De onderbouwing daarvan leest u in het rapport Inventarisatie bomen Dr. Van Hearingenplantsoen.
  2. De geschetste onderhoudswerkzaamheden zijn over meerdere jaren gepland en worden dus gefaseerd en geleidelijk uitgevoerd.
  3. De nieuwe beplanting en bomen zoals tijdens de bijeenkomsten gepresenteerd zijn; er is de mogelijkheid om met alternatieve suggesties te komen.

Bekijk het ontwerp en de renovatiemaatregelen.

Nadat het definitieve plan bekend is, wordt dit gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Deze inloopbijeenkomst staat half september gepland. De precieze datum wordt op deze webpagina bekendgemaakt en de direct aanwonenden ontvangen hierover bericht.

Reactieoverzicht

Tot 1 juli kon u het online keuze- en reactieformulier invullen. De ontvangen vragen en reacties zijn, samen met de antwoorden, verwerkt in een reactieoverzicht. Het overzicht is geanonimiseerd.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Stan van der Laan via 0900 1852, of via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Dr. Van Haeringenplantsoen.