Groenrenovatie aan het Dr. Van Haeringenplantsoen

Het Dr. Van Haeringenplantsoen is één van meest karakteristieke stukken groen in Nieuw-Vennep. Met de vijver, de sfeerbepalende bomen, afwisselende begroeiing en hoogteverschillen wordt het plantsoen hoog gewaardeerd door omwonenden en gebruikers. Er wordt veel gewandeld, gespeeld en ontspannen.

Net als het andere groen in de gemeente wordt het plantsoen regulier onderhouden volgens de daarvoor vastgestelde kwaliteitsbeheersplannen. Maar omdat het plantsoen, meer dan andere stukken groen, die bijzondere uitstraling heeft en waardering krijgt, heeft de gemeente besloten het onderhoud integraal en meerjarig vorm te geven, en daarbij dorpsraad en inwoners te betrekken. Ook is het plan om de kwaliteit van het Dr. Van Haeringenplantsoen een extra impuls te geven, bijvoorbeeld door meer en het gras vaker en korter te maaien en meer kleur in het park te brengen door langer bloeiende hagen te planten.

Op 1 juni is het eerste ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Ook zijn de plannen op deze website in te zien geweest. Veel mensen hebben de moeite genomen om te reageren op het plan en zijn zelf met (andere) suggesties gekomen voor de herbeplanting.

De ontvangen vragen en reacties van de inloopbijeenkomst op 1 juni zijn, samen met de antwoorden, verwerkt in een reactieoverzicht. Het overzicht is geanonimiseerd.

Ook is naar aanleiding van meerdere reacties het rapport van de bomendeskundige over de staat van de bomen in het plantsoen gepubliceerd.

Inloopbijeenkomst maandag 9 oktober 2017

Op basis van de reacties is het renovatieplan aangepast en is er een concept-beplantingsplan ontworpen. Naar aanleiding van de reacties is er wederom gekeken naar de fasering van de uitvoering van de werkzaamheden. Deze fasering blijft in stand. Daarnaast heeft dit geresulteerd in extra beslismomenten over het wel of niet rooien van bepaalde bomen.

Graag nodigen we u uit voor een volgende informatiebijeenkomst. Het aangepaste renovatieplan, het voorstel voor de beplanting en de fasering van de uitvoering wordt dan gepresenteerd. U bent van harte welkom op maandag 9 oktober 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur.

Adres

Zalencentrum De Rank
Eugénie Prévinaireweg 14
Nieuw-Vennep

U kunt tijdens deze avond binnenlopen wanneer u wilt om de plannen te bekijken. Ook zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Om zowel 19.15 uur als 20.00 uur geeft de projectleider een korte toelichting op de plannen.

Reageren

Het online reactieformulier kunt u tot en met 27 oktober 2017 invullen. Na afloop van deze reactietermijn zal het definitieve plan worden vastgesteld en zal worden begonnen met de uitvoering.

De ontvangen vragen, reacties en onze antwoorden worden verwerkt in een reactieoverzicht. Dit overzicht publiceren wij ongeveer 7 weken na de inloopbijeenkomst op deze website.

Tekeningen

Bekijk het aangepaste renovatieplan, het beplantingsplan, de beplantingsbeelden en de fasering.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Stan van der Laan via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van "Dr. Van Haeringenplantsoen".