Omgevingsvergunning

Wel of niet nodig

Controleer eerst of het wel nodig is dat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Het kan namelijk zijn dat er een belemmering is. Bijvoorbeeld als uw bouwplannen niet passen in een bestemmingsplan. Of als u bomen wilt kappen die op een monumentale bomenlijst staan.

De Wet Natuurbescherming eist dat u checkt of er beschermde dieren of planten zijn bij uw bouwproject. Doe dit vóórdat u de check of een aanvraag doet. Heeft u beschermde planten of dieren? Dan kunt u niet vergunningsvrij bouwen. U heeft dan een ontheffing nodig. Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Tablist