Omgevingsvergunning

Wel of niet nodig

Controleer eerst of het wel nodig is dat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Het kan namelijk zijn dat er een belemmering is. Bijvoorbeeld als uw bouwplannen niet passen in een bestemmingsplan. Of als u bomen wilt kappen die op een monumentale bomenlijst staan.

De Wet Natuurbescherming eist dat u checkt of er beschermde dieren of planten zijn bij uw bouwproject. Doe dit vóórdat u de check of een aanvraag doet. Heeft u beschermde planten of dieren? Dan kunt u niet vergunningsvrij bouwen. U heeft dan een ontheffing nodig. Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Vergunningscheck

Een vergunning is niet voor alle bouwplannen nodig. Op de website van het omgevingsloket doet u online een vergunningscheck. Komt u er niet uit met de vergunningscheck? Of bent u er na de check nog steeds niet zeker van of een vergunning nodig is? Neem dan contact op met de gemeente via 0900 1852. Bekijk ook de checklists (onder kopje voorbereiding).

Vervallen bouwtechnische toets voor kleine bouwwerken

De gemeente Haarlemmermeer doet mee aan een experiment om de aanvraag voor vergunningen te versoepelen. Hierdoor is de bouwtechnische toets voor kleine bouwwerken vervallen. 

Het gaat om de volgende bouwwerken:

 • Een aanbouw, als die niet hoger dan 5 meter is.

 • Een dakkapel. Voor een dakkapel kunt u ook een flitsvergunning aanvragen. Deze wordt meestal binnen 1 dag afgehandeld.

 • Een dakraam, daklicht, lichtstraat of iets soortgelijks in een dak.

 • Een zonnepaneel.

 • Een kozijn, een kozijninvulling of een gevelpaneel. Voor een kozijnwijziging kunt u ook een flitsvergunning aanvragen. Deze wordt meestal binnen 1 dag afgehandeld.

 • Een zonwering, rolhek, luik of rolluik.

 • Tuinmeubilair, een sport- of speeltoestel.

 • Een erfafscheiding of schutting.

 • Een vlaggenmast.

Voor deze bouwwerken levert u minder gegevens aan. Daardoor wordt de aanvraag sneller afgehandeld.

Let op: het bouwwerk moet wel aan het Bouwbesluit voldoen. Hiervoor bent u als aanvrager zelf verantwoordelijk.


Wilt u een boom kappen?

Voor bijzondere bomen in onze gemeente heeft u een kapvergunning nodig. Voor niet-monumentale bomen op particuliere grond heeft u geen vergunning nodig.


Wilt u iets slopen?

Dan is een vergunning niet verplicht. U bent wel verplicht dit te melden.


Wilt u een uitrit aanleggen?

Dan is een vergunning verplicht. Dat geldt ook voor tijdelijke uitritten.

Bestemmingsplan

 • Past uw bouwplan binnen het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen.

 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar beginnen met bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. U vraagt daarvoor een conceptaanvraag aan.

Kijk dus of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.

Parkeren

Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Dan is een omgevingsvergunning nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.