Asbestsanering op Geniedijk bij Rijnlanderweg

Publicatiedatum: 
dinsdag 10-10-2017
Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Batterij op de Geniedijk ter hoogte van de Rijnlanderweg is grit gebruikt om de staalconstructie te stralen. Op 9 oktober is gebleken dat dit zogenaamde Eurogrit een zeer geringe hoeveelheid asbestdeeltjes bevat. Direct is gestart met onderzoek en sanering. Het fietspad en de weg zijn inmiddels schoon en toegankelijk. De Batterij en het directe terrein eromheen is met hekken afgezet.
Op de Batterij, op het naastgelegen fietspad en op de parkeerplek van de grit leverende vrachtwagen op de Rijnlanderweg is op 9 oktober een geringe hoeveelheid grit met een zeer geringe hoeveelheid asbestvezels aangetroffen. Direct is gestart met onderzoek en sanering. Hierdoor is de Rijnlanderweg tussen de Bennebroekerweg en de Taurusavenue op 10 en 11 oktober afgesloten geweest. Daarnaast was het fietspad over de Geniedijk tussen de Aalsmeerderweg en de Rijnlanderweg tijdelijk niet toegankelijk. Het fietspad en de weg zijn inmiddels schoon en toegankelijk. De Batterij en het directe terrein eromheen is met hekken afgezet.

De huurder van de Batterij, Stadsherstel Amsterdam NV, heeft vanaf het moment dat duidelijk was dat gebruik was gemaakt van dit straalmiddel met asbest onmiddellijk een asbestadviesbureau ingeschakeld. Deze heeft binnen en buiten materiaal- en kleefmonsters genomen en luchtmetingen uitgevoerd.

De hoeveelheden grit op het fietspad en de auto opstelplaats aan de Rijnlanderweg waren minimaal. Door de afstand en de “verdunning” door de lucht én in combinatie met de hele korte tijdsduur van het langsfietsen en wandelen, is het risico verwaarloosbaar geweest voor de fietsers en overige passanten. Schade loop je pas op als je jarenlang aan veel asbest wordt blootgesteld. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de GGD, team Medische Milieukunde via 023-515 9500. Zij zijn betrokken bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s in situaties met asbest. Op 21 november 2017 is de Batterij weer officieel vrijgegeven na de sanering. De werkzaamheden aan de Batterij hebben een maand vertraging opgelopen.