.

Raadslid in de klas

Al meer dan 10 jaar heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer het programma 'Raadslid in de Klas'. Het begon met regelmatig contact met 1 middelbare school. Nu komen er raadsleden in klassen van bijna alle middelbare scholen in Haarlemmermeer.  Daarnaast bezoeken steeds meer schoolklassen de raadzaal, soms in samenwerking met ProDemos uit Den Haag. Dat is een stichting van de Nederlandse politieke partijen die voorlichting geeft over de Nederlandse democratie.   Ook basisscholen vragen steeds vaker raadsleden op bezoek en vragen of leerlingen het raadhuis mogen bezoeken.

Tijdens een schoolbezoek geven twee raadsleden een gastles met een presentatie. In de les leggen de raadsleden uit hoe de Nederlandse democratie werkt. De nadruk ligt op hoe het bestuur in de locale politiek werkt. Het gaat onder andere over:  
  • Wat lokale partijen zijn. 
  • Welke partijen in Haarlemmermeer in de raad zitten.
  • Wat de verhoudingen zijn tussen de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur (het college van B en W).
  • Waar de gemeente over gaat.
  • En nog veel meer. 

Er is ook aandacht voor de gemeente Haarlemmermeer en haar geschiedenis. Tot slot vertellen de raadsleden waarom zij politiek actief zijn en hoe inwoners, ook jongeren, invloed op de lokale politiek hebben. Als er dan nog tijd over is, debatteren de leerlingen, de docenten en de raadsleden met elkaar. Het bezoek aan de raadzaal heeft in grote lijnen dezelfde opzet als in de klassen. Bij een bezoek aan het raadhuis staat ook een rondleiding en een ontmoeting met de burgemeester op het programma.  Het programma speelt flexibel in op de wensen van de docenten en de vragen van de scholieren.  Voor meer informatie of het aanvragen van een bezoek neemt u contact op met de Raadsgriffie.