.

Politieke cafés / De Raad Fietst

Politieke Cafés zijn discussieavonden waarop raadsleden in gesprek gaan met inwoners over actuele thema’s. 'De raadswerkgroep communicatie' organiseert gemiddeld vier keer per jaar zo'n avond. De werkgroep laat zich bij het bepalen van thema's leiden door de actualiteit, verzoeken van dorps- en wijkraden en natuurlijk verzoeken van inwoners, bedrijven en organisaties.  Politieke cafés worden regelmatig tegelijkertijd met een editie van 'De Raad Fietst' georganiseerd. Raadsleden stappen met elkaar en met inwoners of vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden op de fiets om ter plekke te kijken naar de situatie. Die situatie komt vervolgens ter sprake tijdens het politiek café. U kunt denken aan een gevaarlijk kruispunt, een achterstallig onderhouden dorpshuis, een nieuwbouwwijk of bijvoorbeeld de verkenning van het campingterrein voor Mysteryland.