.

Vanaf 7 april: Gratis Cursus Politiek Actief in Haarlemmermeer

Online op vijf woensdagavonden vanaf 7 april

Op woensdag 7 april start in Haarlemmermeer weer een cursus Politiek Actief. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente en de lokale politiek. De cursus is ook heel geschikt voor iedereen die interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis. Vanwege de coronamaatregelen is de cursus online. Zodra dat verantwoord is, zijn de lessen in het raadhuis in Hoofddorp. De cursus wordt verzorgd door ProDemos uit Den Haag. Aan de cursus werken raadsleden van Haarlemmermeer mee, en het college van burgemeester en wethouders en mensen van de griffie. De cursus in Haarlemmermeer is speciaal ook bedoeld voor mensen met een fysieke beperking. Indien nodig worden gebarentolken, vierhanden- en tactiele gebaren tolken gezocht voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking.  Opgeven kan met een mailtje naar griffie@haarlemmermeer.nl

Oproep Politiek Actief 2021

Hoezo lokale politiek? Deelnemers aan de cursus krijgen antwoord op vragen als: Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid?  Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Ook een echte vergadering van de gemeenteraad komt aan bod.

Wanneer en hoe laat? De cursus is op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00; digitale inloop vanaf 19.15 uur.  Cursusavonden zijn: 7, 14, 21 en 28 april en 12 mei. Op 29 april is er gemeenteraadsvergadering (dat is dus een zesde, extra avond).

Programma

Bijeenkomst 1- 7 april: introductie en kennismaking

  • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
  • Verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2- 14 april: de gemeente

  • Hoe werkt de gemeente?
  • De besluitvorming binnen de gemeente
  • Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3 - 21 april: de gemeenteraad

  • Taken en rollen van de gemeenteraad
  • De instrumenten van een raadslid
  • Speeddaten met gemeenteraadsleden

Bijeenkomst 4 - 28 april: Training overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5 - 12 mei: Geld en Raad 

  • Basiskennis gemeentefinanciën
  • Scènes uit de echte raadsvergadering

Een zesde bijeenkomst is op donderdag 29 april met het (waarschijnlijk digitaal) bijwonen van het Raadsplein (de raadsvergadering). 

Voor opgeven, nadere vragen en opmerkingen: griffie@haarlemmermeer.nl.  U kunt ook even bellen 0900 1852, dan vragen naar de cursus Politiek Actief.

Oproep Politiek Actief 2021
Gepubliceerd op: 
24 feb 2021