.

Tot de zomer nog zes keer Raad

Het laatste Raadsplein voor het zomerreces is op donderdag 2 juli

De gemeenteraad komt tot het zomerreces nog zes keer bij elkaar. De bedoeling is dat de raad op drie verschillende manieren gaat vergaderen. 

Op 28 mei is er weer een digitaal Raadsplein, met Microsoft Teams, zoals we dat al sinds 2 april hebben meegemaakt. In de Raadzaal is alleen de voorzitter van de raad, burgemeester Schuurmans aanwezig, samen met de griffie en technische ondersteuning. De raadsleden vergaderen vanuit huis. 

Op 4 en 25 juni zijn er sessieavonden in het raadhuis. Daarbij is per fractie één persoon aanwezig, samen met één sessievoorzitter, een wethouder en een (assistent-)griffier. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek, maar worden wel uitgezonden via Kijk mee met de gemeenteraad . De organisatie werkt er hard aan om deze vergaderingen mogelijk te maken, met voldoende afstand in de vergaderruimtes, looproutes, en beperkte toegang tot toiletruimtes. 

Op 11 juni, 18 juni en 2 juli is er weer een digitaal Raadsplein, net als op 28 mei.

Op 18 juni staat de Voorjaarsnota op de agenda. Dat is een belangrijke vergadering over de financiën van de gemeente, en ook een belangrijke bijeenkomst voor de begroting van 2021 en verder. Momenteel wordt onderzocht of die vergadering toch fysiek zou kunnen plaatsvinden. Dat kan dan vanwege de corona regels niet in de Raadzaal, en daarom onderzoekt men momenteel andere mogelijkheden. De raad beslist daar uiteindelijk zelf over. Daarbij staat het respecteren van de corona-regels en de veiligheid van alle betrokkenen voorop. 

Gepubliceerd op: 
18 mei 2020