.

Raadsplein weer in het Raadhuis

Na een afwezigheid van vijf maanden weer live vergaderen

Vanaf donderdag 20 augustus vergadert de gemeenteraad weer in het Raadhuis. Sinds 12 maart vergaderde de raad vooral digitaal. Dat kon, maar politiek en bestuur gaan toch een stuk soepeler in een live omgeving. Dat geldt zeker voor mensen die volksvertegenwoordiger zijn, en het politiek bestuurlijk werk doen naast reguliere dagtaken. 

Door de coronacrisis was het in eerste instantie verboden om fysiek te vergaderen. Een tijdelijke wet maakte later fysieke vergaderingen van de Tweede Kamer en gemeenteraden mogelijk om het democratische en bestuurlijke bestel niet te ondermijnen. Tijdens die vergaderingen gelden natuurlijk wel de coronavoorschriften.  Het raadhuis van Haarlemmermeer had geen ruimtes waarin men op verantwoorde wijze bij elkaar kon komen. Op 4 en 25 juni was het mogelijk gemaakt om weer raadssessies te kunnen houden in de Raadzaal en de Heijezaal, met maximaal 1 persoon per fractie. Op 18 juni vergaderde de voltallige raad met het college van burgemeester en wethouders eenmalig in de Expohal in Vijfhuizen, voor de algemene en financiële  beschouwingen. De Expohal was helaas niet geschikt te maken voor meer permanente "bewoning" door de raad. 

In eerste instantie zijn de vergaderingen niet voor publiek toegankelijk. Ook is er geen ruimte voor ambtenaren die het college van burgemeester en wethouders ondersteunen. De vergaderingen worden wel live (en achteraf) uitgezonden

Gemeentelijke ambtenaren van Huisvesting, Facility Management en Info+ (ict)  hebben in de afgelopen weken hard gewerkt om de Burgerzaal en de Raadzaal corona-proof te maken, zodat de gemeenteraad als geheel weer in het raadhuis kan vergaderen.  De ambtelijke organisatie kan de grote vergaderruimtes ook gebruiken, die nu in de Burgerzaal en de Raadzaal zijn gemaakt.

 

Gepubliceerd op: 
14 aug 2020