.

Participatie: wat is dat nou eigenlijk?

Dorps- en Wijkraden en inwoners gaan met gemeenteraadsleden in gesprek over de Participatieve Democratie

Op maandagavond 22 maart is van 20.00 tot 21.30 uur een lezing online (webinar) over wat participatieve democratie nou eigenlijk is.  In de webinar vertelt Rob de Greef hoe participatie van inwoners en onze democratie van gekozen volksvertegenwoordigers zich tot elkaar kunnen verhouden. 

De webinar is een voorbereiding op een gesprek tussen Dorps- en Wijkraad, inwoners, en gemeenteraadsleden dat op woensdag 31 maart plaatsvindt van 20.00 tot 22.00 uur. Door corona is ook het gesprek digitaal, net als de webinar. Beide worden uitgevoerd in Microsoft Teams. Inwoners zijn van harte welkom bij de webinar van 22 maart en natuurlijk ook bij het gesprek van 31 maart. 

U moet zich vooraf aanmelden met een mailtje naar griffie@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Participatieve Democratie. U ontvangt dan per mail een MS-Teams link waarmee u kunt inloggen op het webinar op 22 maart (en bijvoorbeeld ook vragen stellen) en deelname aan het gesprek op 31 maart.

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Wijze raad is halve daad’ richt de gemeenteraad zijn aandacht op de Participatieve Democratie. In dat rapport deed de Rekenkamer onder andere aanbevelingen voor een verbetering van de relatie tussen het gemeentebestuur en de Dorps- en Wijkraden.  De bijeenkomsten van 22 en 31 maart zijn voorbereid door een werkgroep van raadsleden. Doel is een open gesprek over participatieve democratie tussen Dorps- en Wijkraden, andere inwoners van de gemeente, en raadsleden.

Gepubliceerd op: 
19 mrt 2021