.

Gemeenteraad benoemt Jongerengemeenteraad 2019-2020

De gemeenteraad heeft de leden van de Jongerengemeenteraad 2019-2020 benoemd met algemene stemmen (=iedereen voor). Burgemeester Schuurmans had een warm afscheidswoord voor de vertrekkende leden, en een hartelijk welkom voor de blijvende en nieuwe leden. Het is de derde (her)benoeming van onze Jongerengemeenteraad.

Laura Anastacio Beco, Marit de Goede, Tim Kool, Raphael Kurun, Kirsten van Tol, Guylian van Waard, Michelle Westmaas zijn herbenoemd; Yayden Gauri, Nataliya Hoek, (oud kinderburgemeester) Julia Pieters, Lara Seme, Demi van der Veldt en Lucas Rib zijn voor het eerst benoemd als leden van de Jongerengemeenteraad.  De gemeenteraad stemde "met algemene stemmen" in met deze benoeming. Dat betekent dat alle raadsleden vóór de benoeming zijn. Elk jaar opnieuw benoemt de gemeenteraad de leden van de Jongerengemeenteraad. Dit jaar was dat voor de derde keer. De Jongerengemeenteraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die zij belangrijk vindt. De gemeenteraad nam ook afscheid van Hanna Alderden, Yasmijn Deen, Rose Kattenberg en Olivia Treling, die alle vier een certificaat kregen voor hun verdiensten. Hanna, Yasmijn, rose en Olivia waren niet meer verkiesbaar.

De (her)benoeming terugzien kan op (Her)benoeming jongerengemeenteraad 19 september 2019

Burgemeester Schuurmans met de vertrekkende jongerengemeenteraadsleden Hanna, Yasmijn, Rose en Olivia
License: 
Copyright
Author: 
raadsgriffie HLMR
de nieuwe Jongerengemeenteraad, periode 2019-2020
License: 
Copyright
Author: 
raadsgriffie HLMR

Burgemeester Schuurmans had een warm afscheidswoord voor de vertrekkende leden, en een hartelijk welkom voor de blijvende en nieuwe leden.

Gepubliceerd op: 
14 okt 2019