.

Eerste raad van 2021

Vier sessies op de agenda van 7 januari

Op 7 januari is het eerste Raadsplein van 2021.  Op de agenda van deze sessieavond staan vier onderwerpen:

19.00 - 19.30 uur:  Hoorzitting over de Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 136 woningen op het perceel Westerdreef 9 te Nieuw-Vennep (2020.0003328). 
Er is een plan om woningen te bouwen op het genoemde perceel, dat ligt op het bedrijventerrein De Pionier. Het is de bedoeling dat De Pionier en het Bolsterrein zich ontwikkelen tot gemengd gebied: voor wonen en werken. Door de nu geldende regels is voor het bouwen toestemming nodig van de gemeenteraad. 

19.30 - 20.00 uur:  Sessie over een Gezamenlijk voorstel van bewoners over de gemeentegrond bij hun woningen (2020.0002901).
Eigenaren van vijf woningen hebben een gezamenlijk voorstel ingediend voor de gemeentegrond achter hun woningen. In 2017 is geconstateerd dat de bewoners een perceel gemeentegrond achter hun woningen gebruiken als tuin. Voor dit gebruik was geen toestemming. Sinds 2018 is er overleg tussen de bewoners en de gemeente om te komen tot een oplossing. De gemeenteraad moet instemmen met het voorstel dat er nu ligt.

20.00 - 21.00 uur: Sessie over het Raadsvoorstel Kredietaanvraag en intentieovereenkomsten Pionier-Bolsterrein (2020.0002714). 
Deze sessie gaat over de verdere ontwikkeling van De Pionier en het Bolsterrein tot gebied voor woningen en bedrijven. Eerder zijn al gronden aangekocht, in 2019 is het voorbereidingsbesluit genomen, en in 2020 een bestemmingsplan vastgesteld.  

21.00 - 22.00 uur: Sessie over de Inbreng van Haarlemmermeer bij de consultatie-rondes Vervoerplannen 2022 Amstelland Meerlanden en Haarlem-IJmond.
Elk jaar stelt Connexxion vervoerplannen op voor onze regio, met voorstellen voor het (bus)vervoer. De gemeente let speciaal op de belangen van de inwoners en be-drijven van Haarlemmermeer. Het gaat dan om frequenties, bedieningstijden en (ontbrekende) verbindingen. Individuele inwoners, dorps- en wijkraden en onder-nemersverenigingen hebben al hun mening kunnen geven. 
 

De raad vergadert nog digitaal, maar wel openbaar. De sessies zijn live en achteraf te bekijken via Kijk mee met de gemeenteraad

Gepubliceerd op: 
6 jan 2021