.

18 juni: Algemene Beschouwingen in de Expohal

Voor het eerst sinds 12 maart vergadert de gemeenteraad in een fysieke omgeving

Op donderdag 18 juni vergadert de raad van Haarlemmermeer voor het eerst sinds 12 maart weer voltallig in een fysieke omgeving, namelijk de Expohal in Vijfhuizen. In verband met de Corona-maatregelen is de vergadering weliswaar openbaar, maar niet voor publiek toegankelijk.

De vergadering van 18 juni gaat over de Algemene en Financiële Beschouwingen, de Voorjaarsnota (financiële stand van zaken van het gemeentelijke huishoudboekje, bijna halverwege het lopende jaar), en over de Strategische Agenda (de planning voor de komende maanden.

Er is voor gekozen om voor deze belangrijke vergadering als gehele raad bijeen te komen, met een minimale ondersteuning voor de raadsleden en het college. De vergadering is helaas niet voor het publiek toegankelijk maar wordt wel live uitgezonden via het YouTube kanaal van de gemeente, en de gebruikelijke website van uitzendingen. Men kan ook achteraf kijken.

De vergadering begint om 13.30 uur en is om ongeveer 22.30-23.00 uur afgelopen.  

Tot nu toe vergaderde de gemeenteraad online, en was er op 4 juni een sessie-avond in het Raadhuis, waar per fractie 1 persoon aanwezig was. Een dergelijke avond is er ook nog een keer op 25 juni. De raadsvergadering van 2 juli is weer online.

In het belang van het bestuur en de democratie hebben gemeenteraden toestemming om bij elkaar te komen, mits de veiligheids- en hygiënenormen van de corona-maatregelen in acht worden genomen. Dat beperkt de mogelijkheden in bijvoorbeeld de Raadzaal.

De vergaderingen van Haarlemmermeer zijn wel openbaar te volgen en terug te zien via gemeenteraad.haarlemmermeer.nl.  Actuele raadsstukken staan op: ibabs.eu of in de iBabs-app. Inloggen met Haarlemmermeer/burger/burger.

 

Gepubliceerd op: 
15 jun 2020