Kinder- en jongerenraad

Kinderraad

De gemeenteraad besloot in 2016 om een Kinderraad in te stellen. Het doel van de Kinderraad is om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeente en politiek. Ze ervaren hoe een democratie werkt, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en hoe je een voorstel maakt. 

Op de dag van de kinderraad presenteren de kinderen, in de raadzaal in Hoofddorp hun voorstel aan een grote groep. Het gekozen voorstel wordt uitgevoerd. De gemeenteraad wil de kinderen nog een andere stem geven. Tijdens de 'Dag van de Kinderraad' mogen kinderen ook andere ideeën en suggesties meegeven aan de gemeenteraad. 

Naast het favoriete voorstel wordt ook de kinderburgemeester gekozen. De kinderburgemeester is voor een jaar ambassadeur van de kinderraad en van alle kinderen in Haarlemmermeer. De kinderburgemeester maakt kennis met de grote burgemeester en beide burgemeesters gaan samen op pad. 

Jongerengemeenteraad

In 2016 heeft de gemeenteraad een verordening aangenomen waarin besloten is dat er een jongerengemeenteraad komt. De jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. Deze bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar. De jongeren wonen verspreid over de kernen van Haarlemmermeer. De jongerengemeenteraad wordt in september 2017 beëdigd. Tot die tijd werken we hard aan de basis voor een goed werkende jongerengemeenteraad. 

Voor meer informatie over de Kinderraad en de Jongerengemeenteraad neemt u contact op met de Raadsgriffie.