Jongerengemeenteraad onderzoekt busvervoer

Publicatiedatum: 
dinsdag 26-06-2018
Enquête van de Jongerengemeenteraad onder alle inwoners over het bussen in HLMR.
De Jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer wil weten hoe de inwoners denken over de nieuwe dienstregeling van het busvervoer in Haarlemmermeer. Hiervoor heeft de Jongerengemeenteraad zelf een vragenlijst gemaakt. Met de antwoorden op de enquête maakt de Jongerengemeenteraad een advies over de nieuwe dienstregeling. Dat advies gaat naar de gemeenteraad. In het advies staat natuurlijk niet wie welk antwoord heeft gegeven. De Jongerengemeenteraad hoopt op de medewerking van zoveel mogelijk inwoners, niet alleen van jongeren, maar ook van oudere inwoners van de gemeente.
Ja! ik ga de enquête over de bussen invullen