.

Jongerengemeenteraad

De jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad.
de Jongerengemeenteraad, periode 2019-2020
License: 
Copyright
Author: 
raadsgriffie HLMR
Leden van de Jongerengemeenteraad 2019-2020 samen met burgemeester Marianne Schuurmans.

De Jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar, uit bijna alle (31) plaatsen van Haarlemmermeer. Ze gaan op school, studeren of werken. De Haarlemmermeerse Jongerengemeenteraad bestaat sinds 2017. Digitaal koppenbord Jongerengemeenteraad (opent in nieuw venster).

Vergaderingen Jongerengemeenteraad

De Jongerengemeenteraad vergadert op woensdag, van 18.30 tot 21.30 uur; tot zomer 2021 nog op 7 april en 2 juni. Door corona zijn de vergaderingen digitaal. De vergaderingen zijn digitaal bij te wonen en terug te zien via Kijk mee met de gemeenteraad (Jongerengemeenteraad staan onder "bijzondere bijeenkomsten")

Vragen voor en contact met de Jongerengemeenteraad

Heb je een vraag voor de Jongerengemeenteraad?  en geef ook aan of je het onderwerp tijdens een bijeenkomst komt toelichten. Stuur het formulier naar jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl. Ook voor andere vragen of als je wilt meedoen, kun je een mail sturen naar dit adres.
Jongerengemeenteraad met de nieuwe Tshirts met eigen logo!
License: 
Copyright
Author: 
raadsgriffie HLMR

Verslag van vorige bijeenkomsten

Bij Raadsinformatie staan ook de verslagen van de Jongerengemeenteraad (opent in nieuw venster)


De Jongerengemeenteraad is ingesteld met een  (verordening = wet van de gemeente, aangenomen door de gemeenteraad).