JongerengemeenteraadDe Jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. De Jongerengemeenteraad bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar. Zij wonen verspreid over de kernen van Haarlemmermeer. De eerste Jongerengemeenteraad is in september 2017 beëdigd.

Vragen voor de Jongerengemeenteraad

Heeft u een vraag die u aan de Jongerengemeenteraad wilt voorleggen? Vul dan dit formulier in en geef ook aan of u het onderwerp een keer tijdens een vergadering wilt toelichten. U stuurt het formulier op naar jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl.

Vergaderdata

De vergaderingen van de Jongerengemeenteraad zijn openbaar en staan gepland op woensdagen vanaf 18.30 tot 21.30 uur in de Raadzaal van het raadhuis in Hoofddorp:


Contact

Heeft u vragen over de jongerengemeenteraad? Stuur een e-mail naar jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl.

De Jongerengemeenteraad is in 2016 ingesteld door de gemeenteraad met een verordening (wet van de gemeente).