.

Jongerengemeenteraad

Jongerengemeenteraad 2018-2019

De leden van de Jongerengemeenteraad 2018-2019

De Jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar, uit bijna alle (31) plaatsen van Haarlemmermeer. Ze gaan op school, studeren of werken. De Haarlemmermeerse Jongerengemeenteraad bestaat sinds 2017.

Vergaderingen Jongerengemeenteraad

De Jongerengemeenteraad vergadert in de Raadzaal in Hoofddorp, op woensdag, van 18.30 tot 21.30 uur op: 2 oktober 2019, 4 december 2019, 22 januari 2020, 4 maart 2020, 22 april 2020 en 24 juni 2020. Vergaderingen zijn openbaar; je mag altijd langskomen. De vergaderingen zijn ook live en terug te zien via Kijk mee met de gemeenteraad (Jongerengemeenteraad staan onder "bijzondere bijeenkomsten")

Vragen voor en contact met de Jongerengemeenteraad

Heb je een vraag voor de Jongerengemeenteraad? Vul dan dit formulier in en geef ook aan of je het onderwerp tijdens een bijeenkomst komt toelichten. Stuur het formulier naar jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl. Ook voor andere vragen of als je wilt meedoen, kun je een mail sturen naar dit adres.

Verslag van vorige bijeenkomsten

Bij Raadsinformatie staan ook de verslagen van de Jongerengemeenteraad (opent in nieuw venster)


De Jongerengemeenteraad is ingesteld met een 

 (verordening = wet van de gemeente, aangenomen door de gemeenteraad).