Jongerengemeenteraad

Benoeming Jongerengemeenteraad 7 september 2017


De Jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar, uit bijna alle (26) plaatsen van Haarlemmermeer. Ze gaan op school, studeren of werken.

Wat vindt u van het Openbaar Vervoer?

De Jongerengemeenteraad wil weten hoe inwoners denken over de nieuwe dienstregeling van de bussen in Haarlemmermeer. Hiervoor is een vragenlijst gemaakt door de Jongerengemeenteraad zelf. Met uw antwoorden maakt de Jongerengemeenteraad een advies over de nieuwe dienstregeling. Dat advies gaat naar de gemeenteraad. In het advies staat natuurlijk niet wie welk antwoord heeft gegeven. Alvast hartelijk dank voor het meedenken en invullen. Ja, ik vul de vragenlijst in!

Vragen voor en contact met de Jongerengemeenteraad

Heb je een vraag voor de Jongerengemeenteraad? Vul dan dit formulier in en geef ook aan of je het onderwerp tijdens een bijeenkomst komt toelichten. Stuur het formulier naar jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl. Ook voor andere vragen kun je een mail sturen naar dit adres. En zeker als je wilt meedoen stuur je een mailtje naar dit adres! 

Bijeenkomsten

Op donderdag 28 juni 16.15-17.00 uur vergadert de Jongerengemeenteraad samen met de gemeenteraad in de Raadzaal van het raadhuis in Hoofddorp. De Jongerengemeenteraad presenteert dan zijn plan voor Park 21. Dat gebeurt tijdens de algemene en financiële beschouwingen van de raad. Live meekijken kan hier

De Jongerengemeenteraad vergadert weer op woensdag 11 juli  van 18.30 tot 21.30 uur in de Raadzaal.

Verslag van vorige bijeenkomsten

Bij Raadsinformatie staan ook de verslagen van de Jongerengemeenteraad (opent in nieuw venster)
De Jongerengemeenteraad is ingesteld met een verordening (=wet van de gemeente, aangenomen door de gemeenteraad).
De eerste Jongerengemeenteraad is benoemd op 7 september 2017. (uitzending benoeming eerste jongerengemeenteraad, opent in nieuw venster)
 

Bloemen voor de de eerste Jongerengemeenteraad van HLMR