JongerengemeenteraadDe jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. De jongerengemeenteraad bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar. Zij komen uit bijna alle (26) plaatsen van Haarlemmermeer, gaan op school, studeren of werken.

Vragen voor en contact met de Jongerengemeenteraad

Heb je een vraag voor de Jongerengemeenteraad? Vul dan dit formulier in en geef ook aan of je het onderwerp tijdens een bijeenkomst komt toelichten. Stuur het formulier naar jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl. Ook voor andere vragen kun je een mail sturen naar dit adres. En zeker als je wilt meedoen stuur je een mailtje naar dit adres! 

Bijeenkomsten

Op donderdag 28 juni 16.15-17.00 uur vergadert de Jongerengemeenteraad samen met de gemeenteraad in de Raadzaal van het raadhuis in Hoofddorp. De Jongerengemeenteraad presenteert dan zijn plan voor Park 21. Dat gebeurt tijdens de algemene en financiële beschouwingen van de raad. Live meekijken kan hier

De volgende bijeenkomst van de Jongerengemeenteraad is op woensdag 11 juli  van 18.30 tot 21.30 uur in de Raadzaal.

Vorige bijeenkomsten


De Jongerengemeenteraad is ingesteld door de gemeenteraad met een verordening (wet van de gemeente). De eerste Jongerengemeenteraad is benoemd op 7 september 2017. (uitzending benoeming eerste jongerengemeenteraad, opent in nieuw venster)