Inspreken

Elke inwoner mag de raad toespreken. Daarvoor gelden wel enkele regels.

Tijdens het Vragenuur kunt u de raad toespreken over elk door u gewenst onderwerp, dat niet op de agenda van die avond staat. Tijdens de sessies kunt u inspreken over de onderwerpen, die op de agenda van de sessie staan. Als u de raad wilt toespreken, moet u zich aanmelden via de Raadsgriffie: griffie@haarlemmermeer.nl of 023 567 6819.  Aanmelden kan uiterlijk tot en met de woensdag vóór de betreffende vergadering, vóór 12.00 uur.  Aanmelden kan telefonisch maar bij voorkeur per e-mail. Geef in uw e-mail uw naam, uw contactgegevens en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Hieronder staan de mogelijkheden om in te spreken en staan enkele tips om uw inspreken zo effectief mogelijk te maken. 

Mogelijkheden op dit moment 

In verband met de corona-maatregelen zijn de vergaderingen van de raad gedeeltelijk digitaal (online via internet) en gedeeltelijk fysiek in het Raadhuis zonder publiek en ambtenaren. Inwoners en belanghebbenden kunnen zowel bij de digitale als bij de fysieke vergaderingen in het Raadhuis inspreken. Als u niet weet of een vergadering digitaal of fysiek is, neemt u dan even contact op met de Raadsgriffie: griffie@haarlemmermeer.nl of 023 567 6819. Door gebruik te maken van uw recht om in te spreken, geeft u toestemming dat uw deelname openbaar wordt uitgezonden, en dat we uw emailadres bewaren om contact met u te kunnen houden. Uw emailadres wordt niet doorgegeven aan derden. 

Voor het inspreken bij fysieke raadssessies kunt u naar het Raadhuis komen. Na het inspreken kunt u niet in de zaal blijven. De vergadering is dan alleen verder elders/thuis (achteraf) via internet te volgen. 

Voor het inspreken bij digitale vergaderingen zijn er de volgende mogelijkheden: 

  • Thuis digitaal inspreken op dezelfde manier waarop raadsleden vanuit huis deelnemen: u krijgt een uitnodiging voor Microsoft Teams (het digitale systeem waarmee de raad op dit moment vergadert). U krijgt dan een tijdelijke toegang tot de vergadering, voor de periode van uw inspraak en voor beantwoording van vragen van raadsleden. Als u voor deze optie kiest, neemt de gemeente contact met u op om u te helpen met het opzetten van de verbinding. U heeft hiervoor zelf in ieder geval een eigen computer, tablet of moderne smartphone voor nodig.
  • Tekst aanleveren: U kunt ook uw betoog aan de griffie toesturen per mail. Dat is dan een spreektekst van maximaal vijf minuten; dit is ongeveer anderhalf kantje van een A4. De griffie  zorgt voor verspreiding onder de raadsleden. Raadsleden kunnen dan alleen na ontvangst van uw betoog en buiten de openbare vergadering vragen aan u stellen. En u kunt die vragen dus ook alleen buiten de vergadering beantwoorden.
  • Inspreken in het raadhuis: als u wel graag wilt inspreken, maar geen digitale of telefonische middelen heeft om in te spreken bij de digitale raadsvergadering, dan kunt u gebruik maken van de aanwezige digitale middelen in het Raadhuis. U krijgt daarbij tijdelijk toegang tot de raadzaal,  voor de periode van uw inspraak en voor mogelijke vragen vanuit de raadsleden. U bent wel verplicht van deze mogelijkheid af te zien – conform de nationale maatregelen – bij verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.  

Tips voor het inspreken

  1. U heeft altijd het recht om de raad toe te spreken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het altijd de meest effectieve manier is. Misschien kan uw probleem of suggestie al door de ambtelijke organisatie of een wethouder worden aangepakt.
  2. Inspreken tijdens de raad is vooral effectief om een standpunt te verduidelijken, dat u al eens met een of meer raadsleden en/of fracties heeft besproken of op andere wijze kenbaar heeft gemaakt.
  3. Schrijf de tekst uit. Dit voorkomt dat u te weinig tijd heeft. Gemiddeld genomen heeft u in vijf minuten spreektijd tijd voor 600 woorden. 
  4. Wanneer u in de Raadzaal (of Heijezaal) inspreekt, zullen daar verschillende mensen aanwezig zijn. U kunt het beste uw bijdrage beginnen met: "Geachte voorzitter, leden van de raad, collegeleden en andere aanwezigen" (en eventueel: "en kijkers/toehoorders thuis"). 
  5. Oefen vooraf, zodat u weet hoe lang u spreekt. U heeft maximaal vijf minuten spreektijd.
  6. Laat uw verhaal samen met eventuele achtergrondinformatie uitdelen aan de raadsleden. De raad van Haarlemmermeer vergadert papierloos en heeft een vergader-applicatie. Dit is een digitale omgeving die raadsleden openen op hun laptop of tablet. De griffie kan uw stukken in de app plaatsen. De raadsleden kunnen uw argumenten dan rustig nalezen. U kunt hierover vooraf overleggen met de griffie.

Tijdens uw bezoek aan de Raadzaal is het niet toegestaan om uw jas of tas mee naar binnen te nemen. In de publieke hal op de begane grond vindt u kluisjes waar u deze eigendommen gedurende uw bezoek kunt opbergen. Uw mondelinge bijdrage wordt genotuleerd in het schriftelijke verslag. Bovendien worden de raadsvergaderingen live uitgezonden via deze website. De vergadering is later ook weer terug te kijken via de website