.

Vergadermodel

De vergaderingen zijn op iedere donderdag, zodat de raadsleden naast de raadsvergaderingen tijd hebben voor contact met inwoners, organisaties en bedrijven. De onderwerpen worden éénmaal besproken in de raadsessies. De discussies hierover worden niet herhaald tijdens de complete raadsvergadering. Vergaderen volgens dit model is handig.
Het Raadsplein kent vier soorten vergaderingen: de raadsvergadering, het raadsdebat, het sessiedebat en de raadssessies. Deze vergaderingen zijn in de meeste gevallen openbaar. Wanneer een vergadering besloten of deels besloten is, staat het op de agenda.  Elke twee weken is de raadsvergadering met mogelijk een of meerdere raadsdebatten. Op de zogenoemde ‘tussendonderdagen’ zijn er alleen raadssessies. Dit kunnen er meerdere tegelijk en achter elkaar zijn. De vergaderingen hebben altijd een vaste begin- en eindtijd. 

Raadsplein met raadsvergadering

Het Raadsplein met raadsvergadering is elke twee weken op donderdagavond en begint om 17.00 uur.  
  • 17.00 tot 18.15 uur: om 17.00 uur opent de vergadering met enkele formele zaken zoals mededelingen, het vaststellen van de agenda, verslagen en ingekomen stukken. Daarna is het Vragenuur. De raad bespreekt actuele onderwerpen en stelt politieke vragen aan het college. Tijdens het Vragenuur is er ook een mogelijkheid voor burgers en belanghebbenden om de raad toe te spreken. Om 18.15 uur stopt de voorzitter de raadsvergadering voor een pauze voor het avondeten en de raadssessies en/of debatten die daarna zijn. 
  • 19.00 tot 22.00 uur: raadssessies en sessiedebatten zijn vergaderingen van voorbereidend overleg en discussies tussen raad en college. Raadssessies gaan meestal over één onderwerp, maar soms ook over enkele, met elkaar samenhangende, raadsvoorstellen. Een sessie leidt tot een raadsbesluit of een advies aan het college. Ook kan een sessie besluiten om een uitgebreider raadsdebat te houden aan het onderwerp.  In de meeste gevallen gaat het voorstel door naar de stemmingen. 

Over onderwerpen waarover de politieke meningen sterk verschillen of die voor inwoners van groot belang zijn, wordt een raadsdebat gehouden. Tijdens de sessies en debatten is er voor burgers en belanghebbenden mogelijkheid tot inspreken over het onderwerp dat op de agenda staat. Sessies en debatten duren maximaal tot 22.00 uur; dan is er een korte pauze voor het opstellen van de stemmingenlijst.

  • 22.15 uur: de raadsvergadering wordt heropend en de raad stemt over de raadsvoorstellen op de stemmingenlijst. Er is geen discussie of debat meer. Er worden alleen nog stemverklaringen gegeven.

“Sessie”donderdagen

Op de donderdagen dat er geen raadsvergadering is, de zogenaamde "tussendonderdagen" of "sessiedonderdagen" zijn er alleen raadssessies en sessiedebatten. Het Raadsplein begint dan om 19.00 uur met een Vragensessie voor actuele, niet politieke en meer informatieve vragen. Daarna zijn de andere sessies. De avond duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Het Raadsplein is openbaar

De bijeenkomsten van het Raadsplein zijn meestal openbaar. Belanghebbenden zijn van harte welkom, ook om een deel van het Raadsplein bij te wonen, zoals het Vragenuur, een sessie of een raadsdebat. U hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden. Het Raadsplein wordt ook uitgezonden via internet. U kunt de raad thuis op de computer of tablet, live of achteraf, volgen via "Kijk mee met de raad".