.

Raadsgriffie

De griffie is de eigen dienst van de gemeenteraad voor advies en ondersteuning, zodat de raad optimaal kan werken. Voor vragen over de gemeenteraad, het Raadsplein, de activiteiten van de raad en contact met raadsleden en/of fracties kunt u bij de griffie terecht. Raadsgriffier is John van der Rhee.

Contact

Email: griffie@haarlemmermeer.nl  Telefoon: 023 567 6819

Taken van raadsgriffie

De raadsgriffie is de schakel tussen de gemeenteraad aan de ene kant, en het college van b&w en de ambtenaren van de gemeente aan de andere kant. De griffie organiseert het Raadsplein (zo heten de vergaderingen van de Haarlemmermeerse raad), zorgt voor de agenda's, de raadsstukken en de raadskalender. Verder ondersteunt de griffie werkgroepen van de raad, en zorgt voor de externe communicatie van de raad, de organisatie van werkbezoeken, politiek café's en andere activiteiten zoals Raadslid in de Klas en het Haarlemmermeers Scholieren Debattoernooi.