.

Marianne Schuurmans nieuwe burgemeester

Sinds woensdag 10 juli is mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven,Marianne, de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer. De Commissaris van de Koning van Noord Holland, A.Th.H. (Arthur) van Dijk installeerde Marianne Schuurmans in een buitengewone vergadering van de gemeenteraad. Ongeveer 150 gasten en genodigden woonden de openbare vergadering bij. De installatie is terug te zien via  https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl , met toespraken van Arthur van Dijk, van Beryl van Straten, die fractievoorzitter van de VVD is en voorzitter van de Vertrouwenscommisssie (zo heet de sollicitatiecommissie van een burgemeester), van loco burgemeester Jurgen Nobel, en van de burgemeesters van Haarlem en Uithoorn, Wientjes en Heiliegers. De vergadering werd afgesloten met natuurlijk het dankwoord van Marianne Schuurmans zelf.

De raad besloot op 3 juni om Marianne Schuurmans voor te dragen, een voorstel dat werd overgenomen door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op 5 juli door de ministerraad bekrachtigd.  Met de handtekening van koning Willem Alexander was de benoeming een feit. Meteen op 11 juli zat Marianne Schuurmans haar eerste Haarlemmermeerse raadsvergadering voor.

Voor Haarlemmermeer was Marianne Schuurmans sinds 2013 burgemeester van Lingewaard, daarvoor was zij drie jaar burgemeester van Millingen aan de Rijn, lid van Provinciale Staten van Gelderland en wethouder in Beuningen. Buiten het openbaar bestuur was zij nog directeur recruitment. Marianne Schuurmans is lid van de VVD.

Gepubliceerd op: 
15 jul 2019