.

Jongerengemeenteraad

Benoeming Jongerengemeenteraad 7 september 2017

De leden van de eerste Jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer bij hun benoeming in 2017

De Jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar, uit bijna alle (26) plaatsen van Haarlemmermeer. Ze gaan op school, studeren of werken.


Benoeming nieuwe Jongerengemeenteraad

Op donderdag 20 september aanstaande benoemt de gemeenteraad nieuwe leden van de Jongerengemeenteraad en hernoemt de leden die na het eerste jaar doorgaan. De Jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer bestaat sinds 2017. 
 

Vragen voor en contact met de Jongerengemeenteraad

Heb je een vraag voor de Jongerengemeenteraad? Vul dan dit formulier in en geef ook aan of je het onderwerp tijdens een bijeenkomst komt toelichten. Stuur het formulier naar jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl. Ook voor andere vragen kun je een mail sturen naar dit adres. En zeker als je wilt meedoen stuur je een mailtje naar dit adres! 

Bijeenkomsten

De jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer komt in 2018 bij elkaar op: 10 oktober, 31 oktober, 28 november en 19 december. In 2019 vergadert de jongerengemeenteraad op 6 februari, 27 maart, 29 mei en 3 juli.

Verslag van vorige bijeenkomsten

Bij Raadsinformatie staan ook de verslagen van de Jongerengemeenteraad (opent in nieuw venster)


De Jongerengemeenteraad is ingesteld met een 

 (verordening=wet van de gemeente, aangenomen door de gemeenteraad).
De eerste Jongerengemeenteraad is benoemd op 7 september 2017. (uitzending benoeming eerste jongerengemeenteraad, opent in nieuw venster)
 

Bloemen voor de de eerste Jongerengemeenteraad van HLMR

Burgemeester Weterings en raadslid Fien Eveleens feliciteren de leden van de eerste Jongerengemeenteraad, september 2017