Gebruik van raadhuis Halfweg

In september 2018 is ernstige schade ontstaan aan het rechter kantoorgedeelte van het raadhuis in Halfweg. Dat is het deel met de balies van burgerzaken. De fundering van dit kantoorgedeelte is beschadigd en het kantoordeel is verschoven. Daarom is toen besloten om het hele raadhuis voorlopig te sluiten.

Vanaf december 2018 kunnen delen van het gebouw weer gebruikt worden. De politiepost Halfweg is vanaf 11 december te vinden in het raadhuis. Ook kan het raadhuis weer gebruikt worden als werkplek en om te vergaderen. De balies van burgerzaken blijven voorlopig buiten gebruik. Ook kunnen er nog geen huwelijken voltrokken worden.

Onderzoek

Bouwtechnisch onderzoek heeft aangetoond dat het rechter kantoordeel zo ernstig is beschadigd dat het te gevaarlijk is om dit deel van het gebouw te betreden. Dat blijft daarom gesloten. Uit het onderzoek is ook gebleken dat het oude raadhuis niet is beschadigd en dat het linker kantoordeel ook weer in gebruik genomen kan worden. Daarvoor moesten gas, elektriciteit, water en internet opnieuw worden aangelegd of aangesloten. De aansluitingen voor deze nutsvoorzieningen zaten in het deel van het pand dat is beschadigd en niet betreden mag worden. Dat geldt ook voor de serverruimte en de ketelruimte.

Rijbewijs of paspoort ophalen of aanvragen?

De balies van burgerzaken in het oude raadhuis van Halfweg kunnen voorlopig niet gebruikt worden. Inwoners van het noorden van de gemeente kunnen voor het aanvragen en ophalen van een paspoort of rijbewijs en andere burgerzaken terecht in het raadhuis in Hoofddorp en bij de balies van de gemeente op Schiphol en in Nieuw-Vennep.

De gemeente onderzoekt nu wanneer de balies op een andere plek in het gebouw kunnen komen. Dat kan even duren omdat er een beveiligde glasvezelkabel aangelegd moet worden om onder meer paspoorten en rijbewijzen uit te geven. De aanleg van die kabel duurt enkele maanden.

Werken en vergaderen in het oude raadhuis

Sinds december 2018 kan er weer vergaderd worden in het oude deel van het raadhuis. Ook zijn er ook werkplekken voor medewerkers van de gemeente.

Trouwerijen

Om trouwerijen te laten plaatsvinden in het oude raadhuis, moeten niet alleen verwarming, elektriciteit én toegang voor mindervaliden geregeld zijn, ook moeten de trouwerijen geen hinder ondervinden van werkzaamheden. Wanneer het oude raadhuis weer gebruikt kan worden als trouwlocatie is nu nog niet bekend.

Brugwachter en politie

De brugwachter en de politie hebben in december hun intrek genomen in het oostelijk kantoordeel (het linker kantoordeel). De politiepost Halfweg in de Julianalaan bestaat niet meer. De brugwachter is overigens ook afhankelijk van de beveiligde glasvezelverbinding. Tot die is gerealiseerd, bedient hij de bruggen dus handmatig. 


Veelgestelde vragen

 • Waarom is het raadhuis in Halfweg gesloten?

Op dinsdag 18 september bleek dat er ernstige schade is ontstaan aan het kantoorgedeelte aan de westzijde van het raadhuis in Halfweg. Dat is het deel waar onder meer de balies van burgerzaken zijn gevestigd. De fundering van dit kantoordeel is beschadigd en het kantoordeel is gaan verschuiven. Daarom is woensdag 19 september besloten om het raadhuis tot nader order te sluiten. 

 • Hoe zit het met het oude deel van het raadhuis?

Het oude, monumentale deel van het raadhuis is niet beschadigd. Op dinsdag 27 november kan de laatste reguliere raadsvergadering daar plaatsvinden. Vanaf 6 december kan het oude raadhuis gebruikt worden als werk- en vergaderlocatie. 

 • Hoe lang is het raadhuis buiten gebruik?

In december kan het oude raadhuis weer gebruikt worden als werkplek en voor vergaderingen. Ook kunnen dan de politie en de brugwachter weer hun intrek nemen in het linkerkantoordeel. Het raadhuis is nog niet geschikt voor huwelijksvoltrekkingen omdat nog werkzaamheden aan het gebouw plaatsvinden. Het rechterkantoordeel is zwaar beschadigd en kan voorlopig niet gebruikt worden. Er wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor renovatie.

 • Waarom kon er op 27 november een raadsvergadering plaatsvinden, maar zijn andere vergaderingen pas vanaf 6 december mogelijk?

Om gebruik van het oude raadhuis mogelijk te maken, moet onder meer de brandveiligheid geregeld worden. Daarvoor moeten onder meer vluchtroutes geregeld worden. De vluchtroutes voor de raadzaal op de bovenverdieping van het raadhuis zijn eenvoudiger te regelen dan voor andere vergaderruimtes in het gebouw. 

 • Wanneer kunnen inwoners voor burgerzaken terecht in het raadhuis?

De balies van burgerzaken voor inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en andere inwoners van het noorden van Haarlemmermeer in het oude raadhuis in Halfweg blijven voorlopig nog gesloten. De oude balies zijn gevestigd in het deel van het pand dat ernstig is beschadigd. De balies van burgerzaken krijgen een andere plek in het raadhuis. Inwoners kunnen daar naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal terecht.

 • Wordt het pand nu gesloopt?

Daar is nu geen sprake van. Het oude deel van het raadhuis en het linkerkantoordeel worden weer in gebruik genomen. Er wordt onderzocht hoe het rechterkantoordeel kan worden hersteld. Het nieuwe gemeentebestuur besluit over sloop of renovatie.

 • Kunnen er trouwerijen plaatsvinden in het oude raadhuis?

Op dit moment kunnen er geen huwelijken worden gesloten in het raadhuis in Halfweg. Omdat er nog werkzaamheden plaatsvinden, is het oude raadhuis nog niet geschikt als trouwlocatie.

 • Wat voor werkzaamheden vinden nu plaats aan het raadhuis in Halfweg?

In november wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het kantoorpand te renoveren. Daarvoor worden onder meer de heipalen onderzocht. Ook worden voorzieningen zoals gas, elektra en internet aangelegd. Omdat een deel van het gebouw afgesloten blijft, moeten bovendien vluchtroutes worden aangepast.

 • Waar kunnen inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude terecht voor burgerzaken of andere diensten van de gemeente?

Voor alle diensten van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen inwoners terecht in het raadhuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, 2132 TZ in Hoofddorp. Een afspraak maken voor burgerzaken kan telefonisch via nummer via 020 407 9000. De openingstijden zijn dezelfde als tot nu toe in Halfweg: maandag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur en op dinsdagavond van 17.00-20.00 uur. Het adres is: Raadhuisplein 1, 2132 TZ in Hoofddorp. 

 • Waar kunnen inwoners van het noorden van Haarlemmermeer terecht voor burgerzaken?

Inwoners van het noorden van Haarlemmermeer kunnen natuurlijk altijd terecht in Hoofddorp, op Schiphol en in het servicecentrum van Nieuw-Vennep. 

 • Waar kan ik nadere informatie vinden? Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Deze lijst met vragen en antwoorden wordt bijgewerkt als er meer informatie is. De belangrijkste zaken worden ook gemeld via het Twitter-account en het Facebook-account van gemeente Haarlemmermeer.

 • Waarom verhuist het politiesteunpunt naar het raadhuis?

Het politie steunpunt Halfweg is vanaf 11 december te vinden in het raadhuis. Door een politiesteunpunt in het raadhuis te vestigen, blijft de politie zichtbaar aanwezig voor inwoners. Steunpunt Halfweg heeft geen algemene publieksfunctie. Inwoners kunnen nu volgens afspraak voor politiezaken in het raadhuis terecht. Het politiesteunpunt is een uitbreiding van de overheidsdienstverlening. Bovendien is er sneller persoonlijk contact mogelijk tussen politiepersoneel, gemeente en netwerkpartners.

 • Wat is de oorzaak van de schade?

Onderzoek naar de oorzaak van de schade loopt nog. De fundering is beschadigd doordat de grond rond het raadhuis is verzakt. De oorzaak daarvan zijn overigens geen werkzaamheden van de gemeente of aan het raadhuis.