Flitsvergunning

Een flitsvergunning is een aanvraag die de gemeente binnen 1 werkdag afhandelt. Dit geldt alleen voor het gebied van voormalig Haarlemmermeer. Voor het gebied Haarlemmerliede en Spaarnwoude geldt dit niet. Een flitsvergunning is mogelijk voor het aanvragen van een vergunning voor een dakkapel of een kozijnwijziging.

Waar controleer ik of ik een flitsvergunning kan aanvragen?

Wilt u een aanvraag doen voor een flitsvergunning? Controleer dan eerst of u uw dakkapel of kozijnwijziging vergunningsvrij kunt bouwen. Vanaf 1 april 2021 doet gemeente Haarlemmermeer mee aan een proef om meer bouwwerken vergunningsvrij te maken. Hierdoor zijn de eisen om te bouwen zonder vergunning tijdelijk minder streng. Door de vragenlijst dakkapel en vragenlijst kozijnwijziging in te vullen controleert u of u uw dakkapel of kozijnwijziging zonder vergunning mag bouwen. U ziet ook of u uw plannen moet melden bij de gemeente en hoe u dat doet. 

Soms kan een dakkapel of kozijnwijziging ook vergunningsvrij gebouwd worden volgens landelijke regels. Doe hiervoor de vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket. 

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Voorwaarden flitsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? U kunt in aanmerking komen voor een flitsvergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U doet de aanvraag via het Omgevingsloket. Vermeld op het aanvraagformulier bij 'projectomschrijving' dat het om een flitsvergunning gaat.
  • U dient de aanvraag op een werkdag in, uiterlijk om 10.00 uur.
  • U dient uw aanvraag volledig in. Op de pagina's dakkapel en kozijnwijziging vindt u controlelijsten. Hiermee kunt u kijken of uw aanvraag compleet is.
  • Uw aanvraag voldoet aan de welstandseisen die gelden voor uw adres.
  • Uw aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan dat geldt voor uw adres.
  • U doet de aanvraag voor uzelf, niet namens een organisatie (u bent particulier).

Andere regels

Naast de regels voor het bouwen kunnen er nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als uw bouwplan gevolgen heeft voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een flitsvergunning aan?

Is het bouwen niet vergunningsvrij? En voldoet u aan de eisen voor een flitsvergunning? Vraag dan een flitsvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor het aanvragen van een flitsvergunning heeft u documenten nodig. Op de pagina's dakkapel en kozijnwijziging kunt u controleren of uw aanvraag compleet is.

Wat kost een aanvraag?

De aanvraag voor een flitsvergunning kost € 163,00. Dit betaalt u ook als de gemeente de aanvraag weigert.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

Dient u de aanvraag op een werkdag voor 10.00 uur in? En voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? Dan ontvangt u dezelfde dag, na 16.00 uur, het besluit per e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.