Erker

Wilt u een erker bouwen? Beantwoord onderstaande vragen en controleer of u dit zonder vergunning mag doen.

Deze check gaat om het bouwen van een erker aan de voor- of zijgevel. Wilt u een erker aan de achtergevel bouwen? Ga dan naar de check voor Bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied (link).

Alle uitleg bij de vragen komt van het landelijke Omgevingsloket (BZK versie 2018).

Gaat u op of aan een woning bouwen? Of gaat u bouwen op een erf dat bij een woning hoort?

Ligt de grond waarop u gaat bouwen rondom uw woning? En bent u de enige die de grond gebruikt omdat u er woont? Dan is die grond uw erf. Loopt er een voetpad over uw grond dat ook door de buren gebruikt wordt? Dan hoort dat deel van de grond niet bij uw erf. Vooral bij grotere tuinen kan het zijn dat niet alle grond waarop u wilt bouwen bij uw erf hoort. Heeft een deel van uw tuin bijvoorbeeld een bijzondere bestemming, zoals bos of agrarisch? Dan hoort dit deel niet bij uw erf. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente via 0900 1852

Gaat u bouwen bij een recreatiewoning, een tijdelijke woning, een woonwagen of een bedrijfswoning?
Gaat het om werkzaamheden in, aan of op een monument? Of om werkzaamheden op een erf bij een monument?

De monumentenlijst kunt u opvragen bij team Vergunningen via vergunningenbp@haarlemmermeer.nl.

Gaat het om beschermd dorpsgezicht?

Twijfelt u of uw bouwwerk een beschermd dorpsgezicht is? Neem dan contact op met team Vergunningen via vergunningenbp@haarlemmermeer.nl.

Is de breedte van de erker meer dan 65% van de gevelbreedte, ook wanneer de erker de hoek omgaat?

Gaat de erker ook de hoek om, zoals op de afbeelding hieronder? Dan mag de erker ook 65% van de zijgevel zijn. De breedte van de erker bepaalt u als volgt: u meet de langste zijde van de erker (stap 1), die evenwijdig (parallel) loopt aan de gevel waar de erker tegenaan gebouwd wordt. Daarna meet u de lengte van de gevel (stap 2) waar de erker tegenaan gebouwd wordt. De maat die is gemeten bij stap 1 mag maximaal 65% zijn van de maat die is gemeten bij stap 2.

Afbeelding met tekst, visitekaartje

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wordt de erker dieper dan 1,2 meter? Meet vanaf de oorspronkelijke gevel van de woning.

Afbeelding met tekst, visitekaartje

Automatisch gegenereerde beschrijving

Komt het dak van de erker meer dan 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping uit?

Is de afstand van de erker naar de erfgrens van het openbaar gebied (dus geen grond van particulieren) dieper dan 1 meter?

Afbeelding met tekst, visitekaartje

Automatisch gegenereerde beschrijving

U heeft een omgevingsvergunning nodig. Vraag een omgevingsvergunning aan op de website van het Omgevingsloket