Winst uit je Afval

Samen met inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer het restafval verminderen. Dat kan als grondstoffen (bijvoorbeeld GFT, papier en karton, plastic en drinkpakken) beter worden gesorteerd. Dat is winst, voor het milieu én de toekomst. Daarom is samen met bewoners van drie geselecteerde proefwijken gezocht naar een nieuwe manier van inzamelen. Eén die meer gemak voor bewoners én meer grondstoffen oplevert.

Bewoners van de Kalslagerring in Linquenda, Rijsenhout-Zuid en Eiland 3 in Floriande hebben samen met een afvalcoach een inzamelsysteem bedacht die past bij hun wijk. Vanaf januari 2017 tot en met juli 2017 probeerden de bewoners dit inzamelsysteem uit tijdens de proef Winst uit je Afval. Benieuwd hoe deze zoektocht en de proeven zijn verlopen? Op de pagina’s van de proefwijken vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van de bewonerswerkgroepen.

Donderdagavond 15 november heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer ingestemd met het plan Van afval- naar grondstoffeninzameling. Dit betekent dat er begin 2019 gestart gaat worden met nieuwe inzamelsystemen voor laagbouwwoningen met rolemmers en hoogbouwwijken. Inwoners kunnen de stemming terugkijken via het Raadsplein