Hoe krijgen we meer betaalbare woningen?

Deel deze pagina
Het college van B en W heeft besloten om aanvullende eisen en voorwaarden te stellen aan woningbouwprojecten, groter dan 30 woningen. Vijftig procent van de nieuw te bouwen woningen worden betaalbaar voor mensen met een inkomen tot anderhalve keer modaal. Dit geldt zowel voor huur- als koopwoningen.

Tot 2040 worden er 20.000 woningen gebouwd en met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn kunnen daar nog eens 10.000 woningen bijkomen.

Wij vinden het belangrijk dat mensen van alle inkomensgroepen in onze gemeente kunnen wonen en een wooncarrière kunnen opbouwen. Het plan betaalbaar wonen in Haarlemmermeer vertelt hoe wij dat moeten gaan doen. Dus niet alleen veel woningen bijbouwen maar ook in alle prijsklassen. Voor jongeren, starters en mensen met een kleinere portemonnee op de woningmarkt willen wij ons extra inzetten. Seniorenwoningen en zorgwoningen helpen om de doorstroming van groot naar passende woning mogelijk te maken  

aldus Wethouder Fouad Sidali. Verder komt er voor koopwoningen een verplichting voor de koper om er zelf in te gaan wonen voor minimaal vijf jaar. 

Appartementencomplex Vorstin

Appartementencomplex Vorstin in Hoofddorp. Foto: Danny fotografie.

Maatregelen

De eisen en voorwaarden bestaan uit een breed palet van zeventien maatregelen. Zo gelden voor projectontwikkelaars eisen aan de maximale huur- en verkoopprijs.  De grenzen waarbinnen deze prijzen gelden wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Hierbij valt te denken aan de grens voor Nationale Hypotheek Garantie en liberalisatie- en aftoppingsgrens. Daarbij moeten woningen in dit segment minimaal 25 jaar als huurwoning beschikbaar blijven en is er een maximale jaarlijkse huurverhoging vastgesteld. 

Tabel

Sociale huur

Om een sociale huurwoning te huren wordt er een huisvestingsvergunning ingevoerd.  Een huurder van een sociale huurwoning moet voldoen aan inkomens- en verblijfseisen. Zij krijgen dan een huisvestigingsvergunning. Hiermee voorkom je dat deze huizen niet bij de juiste doelgroep terecht komt. 
De gemeente Haarlemmermeer wil ook zorgen dat sociale huurwoningen kunnen worden toegewezen aan inwoners van Haarlemmermeer. Dit mag vanuit de huisvestingswet tot maximaal 30 procent van de sociale huurwoningen.  

Koopwoningen

Voor koopwoningen in het betaalbare segment moet de koper de woning zelf gaan bewonen en er geldt een anti-speculatiebeding van vijf jaar zodat de bewoner het huis niet met winst kan doorverkopen. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomsten met de projectontwikkelaars. Met de ontwikkelaars worden afspraken vastgelegd om het minimale woonoppervlak vast te stellen om zo de woonkwaliteit te garanderen. 

Als er meer dan 60 woningen worden ontwikkeld, wordt de projectontwikkelaar met klem geadviseerd om de verhuur van deze woningen bij een woningbouwcorporatie onder te brengen. Woningbouwcorporaties hebben ervaring met de verdeling en zo wordt de wachtlijst (nu achttien jaar) van betaalbare huurwoningen ook korter.

Stimuleren toegang tot de woningmarkt

Woningen worden niet in een dag gebouwd dus voorlopig blijft het lastig voor een starter om een betaalbare woning te vinden. Er worden ook andere middelen ingezet om hierbij te helpen. Zo kunnen jonge inwoners van Haarlemmermeer een starterslening afsluiten van maximaal 40.000 euro, wat net wat meer financiële ruimte biedt. Daarnaast stimuleert het college het betaalbaar maken van koopwoningen met behulp van financieringsconstructies van private partijen. Bijvoorbeeld Duokoop waarbij de woning wordt gekocht en de grond in erfpacht wordt gegeven, of KoopStart waar de koper korting krijgt op de marktwaarde van de ontwikkelaar. Bij verkoop delen koper en ontwikkelaar mee in de waardestijging. 

Het aanbod voor jongeren om een eerste stap in hun wooncarrière te zetten en voor ouderen om nog een volgende stap te zetten, is beperkt doordat er te veel eengezinswoningen zijn en te weinig goedkopere of kleinere woningen. Het aanbod is te beperkt. De uitdaging voor ontwikkelaars is dan ook om te variëren in hun woningbouwprogramma. 
Met deze maatregelen zet het college in op een diverse woningmarkt die voor iedere inwoner van Haarlemmermeer aantrekkelijk en bereikbaar is.  
 

Gepubliceerd op: 
Friday 26-11-2021