Flexwonen aan Oosterdreef Nieuw-Vennep

Deel deze pagina
Soms hebben mensen dringend een woning nodig. Denk aan: gescheiden ouders met kinderen, jonge mensen met problemen thuis of vergunninghouders. Een compacte, tijdelijke woning kan dan uitkomst bieden. Het is een soort tussenhuis, totdat er geschikte woonruimte is gevonden. Deze woonvorm heet flexwonen. De woningen zijn voor jongeren (ouder dan 23 jaar), starters, spoedzoekers en vergunninghouders.

Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen. Niet alleen in Haarlemmermeer, maar in de hele regio. Er wordt wel bijgebouwd, maar niet voldoende om de lange wachtlijsten weg te werken. Vanuit de Rijksoverheid wordt flexwonen gestimuleerd. Door dit mogelijk te maken in Haarlemmermeer, hebben mensen die dringend een woning nodig hebben, tijdelijk een dak boven het hoofd. Dit biedt op korte termijn een oplossing en vermindert de druk op de wachtlijsten. 

Getekende afbeelding van diverse mensen voor verschillende woningen

Door flexwonen hebben mensen die dat dringend nodig hebben, een dak boven hun hoofd. 

De gemeente Haarlemmermeer wil graag meer flexwoningen in de gemeente, zonder dat het ten koste gaat van het huidige aanbod aan woningen. Ze doet dit bijvoorbeeld samen met woningcorporaties, zoals Ymere en Eigen Haard.

Intentieovereenkomst Ymere

De gemeente Haarlemmermeer heeft met wooncorporatie Ymere een intentieovereenkomst getekend om aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep ongeveer zestig flexwoningen te realiseren. Wethouder Woonbeleid Fouad Sidali:

We willen graag een passend huis voor iedereen in Haarlemmermeer. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn een doorn in het oog. Flexwoningen bieden een oplossing voor starters en jongeren, maar ook voor mensen die dringend een woning nodig hebben totdat er wel passende woonruimte beschikbaar is. Ik ben blij dat Ymere kansen ziet voor de Oosterdreef in Nieuw-Vennep om hier te bouwen en verhuren.    

“Flexwonen is voor Ymere een nieuwe, strategische manier om de woningmarkt weer meer toegankelijk te maken. Door snel meer woningen te creëren, kunnen we ook sneller mensen huisvesten. Wij zullen er van onze kant alles aan doen om flexwonen in Oosterdreef mogelijk te maken”, aldus Viviane Regout, directielid Ymere.

Waar zijn flexwoningen mogelijk?

Vorig jaar werd bekend dat de gemeente Haarlemmermeer twee locaties in Nieuw-Vennep heeft aangewezen waar dit type woningen mogelijk is. Dit is (1) het terrein aan de Oosterdreef (naast de volkstuinen) en (2) het leegstaande gebouw aan Sarabande 7a (naast schoolgebouw 't Venne).
Het is belangrijk dat de locaties in bestaande wijken dicht bij voorzieningen liggen. De doelgroep is vaak afhankelijk van openbaar vervoer en zo kunnen mensen makkelijker het sociale leven weer oppakken of integreren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de gemeenteraad om geld gevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek. De raad moet hierover nog een besluit nemen. In april organiseert Ymere samen met de gemeente Haarlemmermeer een informatieavond voor alle omwonenden. Als alle seinen op groen staan, dan is de verwachting dat eind van dit jaar gestart kan worden met de bouw.  

Welke locaties zijn er nog meer?

In Hoofddorp zijn al meerdere flexwoonlocaties in gebruik. De gemeente Haarlemmermeer heeft woningen aan de Lutulistraat* en de Etta Palmstraat in beheer. Ymere verhuurt flexwoningen aan de Kaj Munkweg en de Hoofdweg. Ook de Estafette in Hoofddorp, dat specifiek voor gescheiden ouders is, wordt verhuurd door Ymere. In Lincolnpark maakt Eigen Haard wonen voor jongeren met een flexcontract mogelijk. Ook zijn er plannen voor flexwonen in het oude Vestiakantoor en in Badhoevedorp verzorgt Student Housing tijdelijke woningen voor studenten.

Meer informatie over flexwonen in Nieuw-Vennep is te vinden op haarlemmermeer.nl/nieuw-vennep.

*Tijdelijk niet bewoond door brand
 

Gepubliceerd op: 
Thursday 04-03-2021