Waarom anders?

In Haarlemmermeer is de hoeveelheid restafval de afgelopen jaren al langzaamaan gedaald naar gemiddeld 190 kilo per inwoner per jaar. Met deze resultaten zit Haarlemmermeer onder het landelijke gemiddelde van 230 kilo. Toch kan dit nóg beter.

Haarlemmermeer wil in 2020 de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kilo per inwoner per jaar. Hiermee sluiten we aan bij het landelijke doel om restafval te verminderen. Het is ook een doel dat haalbaar is. Want uit sorteeranalyses van ons restafval blijkt dat nog 80% uit bruikbare grondstoffen bestaat! Denk bijvoorbeeld aan plastic, etensresten of papier. Dat is zonde, want deze waardevolle stoffen kunnen worden gebruikt voor nieuwe producten, zoals compost, biogas, kleding of citrusbrandstof.

Met de nieuwe manier van afval inzamelen wil de gemeente Haarlemmermeer het inwoners makkelijk maken om hun afval goed te scheiden. Want door grondstoffen, zoals etensresten, plastic en papier, beter te sorteren, kunnen ze worden hergebruikt. Zo hoeven er geen nieuwe grondstoffen gebruikt te worden om nieuwe producten te maken. En dat is goed voor het milieu. Helpt u ook mee om meer te sorteren? Zo is uw afval het begin van iets moois.

Afvalstoffenheffing

Als afval beter wordt gesorteerd in verschillende grondstoffen, dan zal de grijze container steeds minder vol zitten. Slechts 5% van al ons afval is namelijk écht restafval. En dat merkt u uiteindelijk ook in uw portemonnee.

Restafval wordt namelijk verbrand en de kosten hiervoor komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van inwoners. In de Europese Unie en in Nederland wordt steeds meer toegewerkt naar een economie waar producten worden hergebruikt. Om die reden heeft de Rijksoverheid het afgelopen jaar de verbrandingsbelasting voor afval verdubbeld. Restafval verbranden is nu dus dubbel zo duur en het einde is nog niet in zicht.

Daarom zoekt de gemeente naar manieren om de afvalstoffenheffing voor haar inwoners laag te houden. Een lagere hoeveelheid restafval en winst op herbruikbare grondstoffen zorgen er samen voor dat de afvalstoffenheffing laag kan blijven. Het is dus in het belang van zowel het milieu als úw portemonnee om meer te sorteren.

Raadsbesluit

Aan het raadsbesluit voor een nieuwe manier van afval inzamelen ging de afvalproef Winst uit je Afval vooraf. Ruim 1.000 huishoudens uit 3 proefwijken probeerden van januari 2017 tot en met oktober 2017 4 nieuwe inzamelsystemen uit. Het doel van de afvalproef was om 2025 op nog maar 30 kilo restafval per inwoner uit te komen, tegen lagere kosten. Het inzamelsysteem moest uitvoerbaar zijn en inwoners moesten tevreden zijn met het systeem. De afvalproef heeft de gemeente belangrijke informatie gegeven over de wensen van inwoners op het gebied van afval inzamelen en hoe de inzamelsystemen in héél Haarlemmermeer verbeterd kunnen worden. Deze informatie vormde de basis voor het raadsvoorstel Van afval- naar grondstoffeninzameling in Haarlemmermeer, waar de gemeenteraad op 15 november 2018 mee instemde. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om 2 inzamelsystemen uit te voeren voor wijken die daarvoor in aanmerking komen.

infographic die de 2 nieuwe inzamelsystemen in Haarlemmermeer laat zien