.

Een nieuwe manier van afval inzamelen

Veel van ons huishoudelijk restafval is opnieuw te gebruiken. Plastic, etensresten, tuinafval, papier, glas en textiel (stoffen) zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan compost, biogas, kleding of citrusbrandstof. Op dit moment belandt ongeveer 60% van die waardevolle grondstoffen in de verbrandingsoven en kan niet worden hergebruikt. Dat is zonde! Daarom zoekt de gemeente Haarlemmermeer naar een nieuwe manier van afval inzamelen.

Met de nieuwe manier van afval inzamelen wil de gemeente Haarlemmermeer het inwoners makkelijk maken om hun afval goed te scheiden. Het doel is om huishoudens te helpen om de hoeveelheid restafval te verminderen en waardevolle grondstoffen, zoals etensresten, plastic en papier, nog beter te sorteren. Want als grondstoffen apart worden ingezameld, kunnen ze gebruikt worden voor nieuwe producten. Ook hoeven er dan minder nieuwe grondstoffen te worden gebruikt. Zo sparen we onze planeet.

Daarnaast wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van inwoners. Hoe minder restafval er verbrand hoeft te worden, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.

Een nieuwe manier van afval inzamelen is dus winst, voor het milieu, voor de toekomst én voor uw portemonnee. Wilt u meer over weten over waarom het anders wordt? Lees het op de pagina Waarom anders? 

Invoering uitgesteld

Sinds november vorig jaar is gewerkt aan de voorbereidingen om de nieuwe manier van inzamelen te kunnen invoeren in heel Haarlemmermeer. Tijdens de voorbereidingen is helaas gebleken dat de nieuwe inzamelsystemen veel duurder zijn dan verwacht. De komende maanden wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het plan aan te passen. Lees meer over het uitstel in het artikel Onderzoek naar aanpassen afvalinzameling VANG om kosten te beperken

 

Nieuws