Drainage Nieuw-Vennep Linquenda

De gemeente bereidt de aanleg voor van een drainagetransportriool in Linquenda (deelplan E). Na de bewonersbijeenkomst op 30 januari 2018 zijn er aanpassingen aan de plannen gemaakt. De gemeente wil de wijk meer klimaatbestendig maken. Daarom worden er, buiten de aanleg van het drainagetransportriool, ook andere werkzaamheden uitgevoerd.

Alle bestrating wordt opgeknapt en de wijk wordt beter ingericht als 30 kilometer zone. Ook wil de gemeente, waar het kan, bestrating van bewoners op gemeentegrond aanpassen zodat de erfgrens duidelijker wordt. 

Inloopbijeenkomst

Het originele plan is aangepast. Het aangepaste plan liet de gemeente zien tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 11 juni 2019. Medewerkers van de gemeente gaven uitleg over het plan en beantwoordden vragen.

Bekijk hier het plan voor drainage in Linquenda (pdf)

Reacties, vragen en antwoorden

Bewoners die aangegeven hebben dat zij het complete reactieoverzicht willen ontvangen, hebben deze via e-mail ontvangen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

Samenvatting: 

 • Kunnen een aantal woningen bij Oddinkhem, aan de zijde van Kalslagerring, aangesloten worden?
  Bewoners die dit willen, moeten voor 31 augustus 2019 contact opnemen met de gemeente. Graag vermelden dat het over Linquenda deelplan E gaat.
 • De afwatering wordt in het midden van de rijbaan gemaakt in plaats van aan beide kanten van de weg. Wat gebeurd er met de kantopsluiting van de weg langs de tuinen? 
  De afwatering komt inderdaad in het midden van de weg. De band langs de rijbaan wordt hersteld. De putten  in de stoeprand worden verwijderd. Er komen putten in het midden van de rijbaan. 
 • Hoe worden eventuele hoogteverschillen opgelost?
  We proberen om de hoogte gelijk te houden aan de erfgrens. Het kan voorkomen dat we moeten ophogen om de weg vlak te krijgen. Als we meer dan 5 cm moeten ophogen, wordt het hoogteverschil in de tuin tot maximaal 1 meter aangeheeld.
 • Kan er gekeken worden naar de afmeting van de parkeervakken in Tetterode? Auto’s met een trekhaak komen nu bijna tegen de muren aan. 
  Er wordt gekeken naar de grootte van het parkeervak. Normaal is de afstand van de voorkant rand tot aan de muur 75 cm.
 • De trottoirbanden langs het openbaar gedeelte van de parkeerhaven Tetterode zijn verzakt. Wordt dit hersteld?
  De trottoirbanden worden hersteld.
 • Het openbaar groen is verwaarloosd. Kan hier wat aan gedaan worden?
  Het groen naast de woningen is een bosplantsoen. Dit is gericht op biodiversiteit en wordt daarom minimaal onderhouden. Het wordt niet verwijderd.
 • Kan de populier in het openbaar groen verwijderd worden?
  De boom wordt elke 4 jaar gecontroleerd op veiligheid. De veiligheid is nog goed. Daarom wordt de boom niet verwijderd. 
 • Kan er een extra oversteek gemaakt worden op de plek waar nu een olifantenpaadje is?
  Bestaande 'olifantenpaden' worden niet officieel gemaakt. Bewoners kunnen gebruik maken van de normale oversteken. Ook is het verkeerskundig niet wenselijk om meerdere oversteken te maken.
 • Ligt er al een drain in het fietspad Kalslagerring?
  Hier is geen drainage aanwezig. Er is wel een put maar deze heeft een deksel met een verkeerd opschrift. 

Ook zijn er een aantal vragen/reacties binnengekomen over onderwerpen die niet onder dit project vallen. Deze zijn doorgestuurd naar de gebiedsbeheerder. 

Planning werkzaamheden

De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is voorjaar 2020. Bewoners krijgen hierover later dit jaar nog een brief.


Aansluiten op gemeentelijk drainagestelsel

Verschillende bewoners hebben een aanmelding gestuurd voor aansluiting op het gemeentelijk drainagestelsel. Deze aansluitingen staan op de tekening die tijdens de inloopbijeenkomst bekeken kon worden.

Kosten voor de aansluiting

De gemeente heeft de regels voor de kosten van de aansluiting aangepast. De kosten van de aansluiting en drainageput kunnen bewoners terugvragen aan de gemeente. De voorwaarde is dat bewoners de afvoer van al het regenwater (en drainage van grondwater als dit er is) aansluiten op de drainageput. Hiervoor moeten bewoners vooraf contact opnemen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente bespreekt samen met de bewoners de plannen en controleert de uitvoering hiervan. Als de aansluiting akkoord is kunnen bewoners de kosten terugvragen. De kosten voor de aanleg van de afvoer van regenwater of drainage van grondwater op eigen terrein betalen bewoners zelf.


Brochures en meer informatie

Bekijk de brochure over drainage en grondwater (pdf).

Bekijk de brochure over grondwater doorgrond (pdf).


Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl met 'Linquenda deelplan E' in het onderwerp van de e-mail.