Drainage Nieuw-Vennep Linquenda

Update 16 maart 2020: in verband met het coronavirus zijn de werkzaamheden uitgesteld. De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. start pas later met werkzaamheden in Nieuw-Vennep Linquenda (deelplan E).

Waarom zijn de werkzaamheden uitgesteld?

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig de waterleiding tijdelijk af te sluiten. Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus, werken er veel mensen thuis. De gemeente vindt het daarom geen goed idee om op dit moment de waterleiding af te sluiten en met de werkzaamheden te beginnen. Als er een nieuwe startdatum bekend is, krijgen de bewoners van Blechtekum bericht van de aannemer. Ook zet de gemeente de rest van de planning dan op deze pagina.

Werkzaamheden

Voor een betere afvoer van grondwater en regenwater wordt er een drainagetransportriool onder de rijweg aangelegd. Ook wordt de wijk meer klimaatbestendig gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het ‘hol’ maken van de weg, zodat het regenwater naar het midden loopt en niet naar de tuinen en huizen. Ook wordt de bestrating van de rijweg en stoepen opgeknapt en de wijk wordt beter ingericht als 30 km-zone. Waar het kan wil de gemeente de bestrating van bewoners, op gemeentegrond, aanpassen zodat de erfgrens duidelijker wordt. 

Overhangende beplanting weghalen

De aannemer heeft genoeg ruimte nodig om de stoepen opnieuw te kunnen bestraten. Daarom moet  de stoep tot aan de erfgrens vrij zijn van beplanting. Op veel plaatsen hangt de beplanting over de erfgrens. De gemeente vraagt bewoners om de overhangende beplanting uiterlijk 1 week voor de start van de werkzaamheden in hun straat weg te halen of te snoeien.

Verhogen rijweg en stoep

De rijweg en de stoepen komen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan een hoogteverschil met eigen grond ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat de eerste meter van het voetpad en de inrit op eigen grond aansluit op de nieuwe hoogte. Het eventueel ophogen van de rest van eigen grond moeten bewoners zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van regenwater op eigen grond. Bijvoorbeeld via een aansluiting op het gemeentelijke drainagestelsel.   

Aansluiten op gemeentelijk drainagestelsel

Verschillende bewoners hebben zich aangemeld om aangesloten te worden op het gemeentelijk drainagestelsel. Deze aansluitingen staan op de tekening die tijdens de inloopbijeenkomst bekeken kon worden. Er zijn bewoners die achteraf toch een aansluiting willen of net in deze wijk wonen. Wilt u de afvoer van uw grondwater en regenwater aansluiten op het gemeentelijk drainagestelsel? Vult u dan het opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel in. In dit formulier staat uitleg en de prijzen.

Ongeveer 10 dagen voordat de aannemer begint met werkzaamheden in uw straat, stuurt hij een bewonersbrief. U kunt het opdrachtformulier uiterlijk 1 week voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen terugsturen naar Peter Koper via info@haarlemmermeer.nl. De kosten van de aansluiting en drainageput kunt u terugvragen aan de gemeente. De voorwaarde is dat u zelf de afvoer van al het regenwater (en drainage van grondwater als dit er is) aansluit op de drainageput. Hiervoor moet u vooraf contact opnemen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente bespreekt samen met u de plannen en controleert de uitvoering hiervan. Als de aansluiting akkoord is kunnen bewoners de kosten terugvragen. De kosten voor de aanleg van de afvoer van regenwater of drainage van grondwater op eigen terrein betaalt u zelf.

Als u de aansluiting later aanvraagt (dus buiten dit project), zijn de kosten veel hoger. Dat komt omdat de straat voor 1 huisaansluiting apart opengebroken moet worden. U betaalt dan de werkelijk gemaakte kosten. Het aanvragen kan dan ook niet meer via het opdrachtformulier. U moet dan een e-mail sturen naar nieuwerioolaansluiting@haarlemmermeer.nl. U kunt de kosten van de aansluiting dan niet terugvragen.

Ophalen huisvuil 

Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunnen bewoners hun huisvuilcontainers buiten de werkvakken aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan. 

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden zijn uitgesteld. Als de nieuwe planning bekend is, zet de gemeente die planning ook op deze pagina. 
De aannemer voert de werkzaamheden uit in 16 fases tussen 7.00 en 17.00 uur. De aannemer werkt altijd in delen van ongeveer 80 meter. Als hij klaar is met een deel, start hij met de volgende 80 meter. Ongeveer 10 dagen voordat de aannemer start met de volgende fase, stuurt hij een bewonersbrief. Hierin staat in welke straat de werkzaamheden zijn, welk deel er wordt afgesloten en hoe lang dit gaat duren.  

Fase A1 

Blechtekum – huisnummers 1 tot en met 32. 

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen. 
Plattegrond drainage Linquenda fase A1.

 

Fase D1

Smedenweg.

 • Opnieuw bestraten van de stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase D1.

 

Fase D2

 • Het asfalt van de voetpaden tussen Arem en Tetterode wordt vervangen door tegels.
Plattegrond drainage Linquenda fase D2.

 

Fase A2

Zaanden - huisnummers 1 tot en met 24.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase A2.

 

Fase A3

Zaanden - huisnummer 25 tot en met aansluiting Smedenweg.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase A3.

 

Fase C1.1

Arem - huisnummers 5 tot en met 19.
Breem - huisnummer 12 tot en met splitsing Wemmingen 19.
Wemmingen - huisnummers 19 tot en met 44.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase C1.1

 

Fase B1

Gommerskerspel - huisnummer 1 tot en met 34.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase B1.

 

Fase C1.2

Arem - huisnummers 1 tot en met 4.
Arem - huisnummers 19 tot en met 24.
Achterkant Landei bij huisnummers 1 tot en met 10.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van  de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase C1.2

 

Fase B2

Oetewaal - huisnummers 1 tot en met 16.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase B2.

 

Fase B3

Oetewaal - huisnummers 27 tot en met 60.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase B3.

 

Fase C1.3

Wemmingen - huisnummers 1 tot en met 18.
Ingang Breem vanaf splitsing Landei tussen huisnummers 132 en 134 tot aan het voetpad achter Wemmingen huisnummer 18.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase C1.3.

 

Fase D3

Kalslagerring - huisnummers 42 tot en met 72.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de fietspaden en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase D3.

 

Fase D4

Kalslagerring - huisnummers 42 tot en met ingang Breem

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de fietspaden en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase D4.

 

Fase D5

Landei - huisnummers 1 tot en met 10

 • Aanbrengen drainage en opnieuw asfalteren van de rijweg.
Plattegrond drainage Linquenda fase D5.

 

Fase C2.1

Tetterode - huisnummers 8 tot en met 16
Breem vanaf huisnummer 11 tot achterkant Tetterode huisnummer 1.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase C2.1

 

Fase C2.2

Tetterode - huisnummers 1 tot en met 8.
Tetterode - huisnummers 17 tot en met 34.

 • Aanbrengen drainage en opnieu bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase C2.2.

 

Fase C2.3

Breem - vanaf splitsing Tetterode tot aan de aansluiting met Landei.

 • Aanbrengen drainage en opnieuw bestraten van de rijwegen en stoepen.
Plattegrond drainage Linquenda fase C2.3

 

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De gemeente rekent op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Op het deel waar de werkzaamheden zijn, is de rijweg afgesloten voor al het verkeer (dus ook voor fietsers). Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. Waar nodig worden er omleidingsborden langs de weg gezet. De gemeente vraagt u om in deze periode uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren. Alle woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de politie, brandweer en ambulance.   

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.

Inloopbijeenkomst

Na de bewonersbijeenkomst op 30 januari 2018 is het originele plan aangepast. Het aangepaste plan liet de gemeente zien tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 11 juni 2019. Medewerkers van de gemeente gaven uitleg over het plan en beantwoordden vragen.

Bekijk hier het plan voor drainage in Linquenda (pdf)

Reacties, vragen en antwoorden

Bewoners die aangegeven hebben dat zij het complete reactieoverzicht willen ontvangen, hebben deze via e-mail ontvangen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

Samenvatting: 

 • Kunnen een aantal woningen bij Oddinkhem, aan de zijde van Kalslagerring, aangesloten worden?
  Bewoners die dit willen, moeten voor 31 augustus 2019 contact opnemen met de gemeente. Graag vermelden dat het over Linquenda deelplan E gaat.
 • De afwatering wordt in het midden van de rijbaan gemaakt in plaats van aan beide kanten van de weg. Wat gebeurd er met de kantopsluiting van de weg langs de tuinen? 
  De afwatering komt inderdaad in het midden van de weg. De band langs de rijbaan wordt hersteld. De putten  in de stoeprand worden verwijderd. Er komen putten in het midden van de rijbaan. 
 • Hoe worden eventuele hoogteverschillen opgelost?
  We proberen om de hoogte gelijk te houden aan de erfgrens. Het kan voorkomen dat we moeten ophogen om de weg vlak te krijgen. Als we meer dan 5 cm moeten ophogen, wordt het hoogteverschil in de tuin tot maximaal 1 meter aangeheeld.
 • Kan er gekeken worden naar de afmeting van de parkeervakken in Tetterode? Auto’s met een trekhaak komen nu bijna tegen de muren aan. 
  Er wordt gekeken naar de grootte van het parkeervak. Normaal is de afstand van de voorkant rand tot aan de muur 75 cm.
 • De trottoirbanden langs het openbaar gedeelte van de parkeerhaven Tetterode zijn verzakt. Wordt dit hersteld?
  De trottoirbanden worden hersteld.
 • Het openbaar groen is verwaarloosd. Kan hier wat aan gedaan worden?
  Het groen naast de woningen is een bosplantsoen. Dit is gericht op biodiversiteit en wordt daarom minimaal onderhouden. Het wordt niet verwijderd.
 • Kan de populier in het openbaar groen verwijderd worden?
  De boom wordt elke 4 jaar gecontroleerd op veiligheid. De veiligheid is nog goed. Daarom wordt de boom niet verwijderd. 
 • Kan er een extra oversteek gemaakt worden op de plek waar nu een olifantenpaadje is?
  Bestaande 'olifantenpaden' worden niet officieel gemaakt. Bewoners kunnen gebruik maken van de normale oversteken. Ook is het verkeerskundig niet wenselijk om meerdere oversteken te maken.
 • Ligt er al een drain in het fietspad Kalslagerring?
  Hier is geen drainage aanwezig. Er is wel een put maar deze heeft een deksel met een verkeerd opschrift. 

Ook zijn er een aantal vragen/reacties binnengekomen over onderwerpen die niet onder dit project vallen. Deze zijn doorgestuurd naar de gebiedsbeheerder. 

Brochures en meer informatie

Bekijk de brochure over drainage en grondwater (pdf).

Bekijk de brochure over grondwater doorgrond (pdf).