Drainage Nieuw-Vennep Centrum West

Op dit moment is de gemeente bezig om de aanleg van een drainagetransportriool in Nieuw-Vennep Centrum West (deelplan D) voor te bereiden.

Inloopbijeenkomst, reacties en vragen

Op 12 februari 2019 is er een inloopbijeenkomst geweest. Als u niet naar de inloopbijeenkomst bent geweest, kunt u de tekening hier bekijken
Na de bewonersbijeenkomst zijn er een aantal vragen en reacties binnengekomen. Deze zijn in een reactieoverzicht gezet, samen met de antwoorden van de gemeente. Bewoners die door hebben gegeven dat zij het complete reactieoverzicht wilde ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.
 
Een samenvatting van de meest gestelde vragen en reacties en de antwoorden:

Vraag / Reactie Antwoord
Is het mogelijk om van de Dorsersstraat een eenrichtingsweg te maken? De rijbaan moet de breedte houden die er nu is voor de parkeervakken. Ook is bekend dat op een eenrichtingsweg de snelheid erg omhoog gaat. Verder zorgt omrijden voor meer drukte in de straten in de buurt.
Liever geen drempel in de Dorsersstraat maar andere verkeersremmende maatregelen. De wijk wordt ingericht als 30 km zone. Dat betekent dat er op een recht stuk weg van meer dan 100 meter een drempel moet komen. Deze ligt ongeveer in het midden van de Dorsersstraat. De drempel kan helaas niet bij de parkeervakken komen. Omdat de gemeente ook extra parkeerplaatsen wil maken, wordt verwacht dat de drempel nog verschuift. Het wordt in elk geval een lage drempel.
Op de Sportveldweg wordt hard gereden, kan de kruising verhoogd worden? De kruising Sportveldweg / Dorsersstraat wordt verhoogd. De gemeente verwacht dat na het aanpassen van de bestrating (klinkers in plaats van asfalt), het aanleggen van een verhoogde kruising en het aanleggen van de 30 km zone de snelheid omlaag gaat.
 
Kunt u iets doen aan het parkeerprobleem in de Dorsersstraat? De gemeente gaat zo veel mogelijk extra parkeerplaatsen maken.
Wat gaat er gebeuren met de groenvoorzieningen tussen de doorgaande weg en stoep op de hoogte van Dorsersstraat? De groenstroken blijven zoals ze zijn.

Aansluiten op gemeentelijk drainagestelsel

Verschillende bewoners hebben het opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel ingevuld. De gemeente heeft de regels voor de kosten van de aansluiting aangepast. De kosten van de aansluiting en drainageput kunnen bewoners terugvragen aan de gemeente. De voorwaarde is dat bewoners de afvoer van al het regenwater (en drainage van grondwater als dit er is) aansluiten op de drainageput. Hiervoor moeten bewoners vooraf contact opnemen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente bespreekt samen met de bewoners de plannen en controleert de uitvoering hiervan. Als de aansluiting akkoord is kunnen bewoners de kosten terugvragen.
De kosten voor de aanleg van de afvoer van regenwater of drainage van grondwater op eigen terrein betalen bewoners zelf.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wouter Boekholt via telefoonnummer 0900 – 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “drainage Nieuw-Vennep West” in het onderwerp zetten.