Drainage Nieuw-Vennep Centrum West

Naast de aanleg van het drainage transportriool, worden er ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Alle bestrating wordt opgeknapt en de wijk wordt beter ingericht als 30 kilometer zone. Ook wil de gemeente, waar het kan, bestrating van bewoners op gemeentegrond aanpassen om de erfgrens duidelijker te maken. Aannemer Kroeze voert de werkzaamheden uit.

 

Dorserstraat

In de Dorserstraat komen extra parkeerplaatsen. Ook is de drempel verplaatst. Het ontwerp voor deze straat is daarom aangepast.

 

Sportveldweg

Om het verkeer af te remmen, was midden op de Sportveldweg een verkeersdrempel gepland. Gebleken is dat vlakbij de geplande drempel een niet-onderheide woning staat. Trillingen van een verkeersdrempel kunnen gevoeld worden in een niet-onderheide woning. In het ergste geval kan het tot schade leiden. Daarom is er besloten om hier geen verkeersdrempel aan te leggen.

In een 30 km zone moet het verkeer wel afgeremd worden. In plaats van de verkeersdrempel komen er 2 licht bollende vlakken (iets verhoogde delen) in de weg. Deze vlakken krijgen de kleur geel. Deze vlakken hebben geen steile op- en afrit zoals een verkeersdrempel die wel heeft.
Wij hebben bekeken welke woningen wel- en niet-onderheid zijn. Daarom is gekozen om de licht bollende vlakken te plaatsen bij huisnummers 10/12 en 24/26. Op de tekening ziet u de precieze plaatsen waar deze vlakken komen. In de legenda van de tekening is dit aangegeven met LBV (Licht Bollend Vlak).

Tekening Sportveldweg (pdf)

Wanneer de werkzaamheden starten weten we op dit moment nog niet. Ongeveer 2 weken voor de start van de werkzaamheden krijgt u nog een brief van de aannemer. De aannemer zet dan ook een geel vooraankondigingsbord neer.

Overhangende beplanting

De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om de voetpaden opnieuw te kunnen bestraten. Op veel plaatsen hangt de beplanting over de erfgrens. Wij vragen u om de overhangende beplanting uiterlijk 1 week voor de start van de werkzaamheden in uw straat weg te halen of te snoeien.

Ophalen huisvuil

Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden zijn gestart op 9 september 2019 en we verwachten dat deze half mei 2020 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt af van het weer. De aannemer voert de werkzaamheden in verschillende fases uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

Van 14 oktober tot en met 15 november

 • Zichtweg huisnummers 67 tot en met 113
 • Zichtweg huisnummers 52 en 54
plattegrond Zichtweg huisnummers 67 tot en met 113 en Zichtweg huisnummers 52 en 54 - Nieuw-Vennep

 

Van 4 november tot en met 4 december

 • Sportveldweg huisnummers 42 tot en met 46
 • Sportveldweg huisnummers 61 tot en met 67
 • Dorsersstraat huisnummers 49 tot en met 79
plattegrond Sportveldweg huisnummers 42 tot en met 46 en huisnummers 61 tot en met 67 en Dorsersstraat huisnummers 49 tot en met 79 - Nieuw-Vennep

 

Van 13 november tot en met 5 december

 • Zichtweg huisnummers 56 tot en met 74
 • Zichtweg huisnummers 115 tot en met 161
plattegrond Zichtweg huisnummers 56 tot en met 74 en huisnummers 115 tot en met 161 - Nieuw-Vennep

 

Van 25 november tot en met 3 december

 • Sportveldweg huisnummer 40 (kruising met de Zichtweg)
plattegrond Sportveldweg huisnummer 40 - Nieuw-Vennep

 

Van 3 december tot en met 20 december

 • Sportveldweg huisnummers 46 tot en met 56
 • Sportveldweg huisnummers 69 tot en met 75
 • Dorsersstraat huisnummers 17 tot en met 47
plattegrond Sportveldweg huisnummers 46 tot en met 56 en Dorsersstraat huisnummers 17 tot en met 47 - Nieuw-Vennep

 

Van 5 december tot en met 20 december

 • Zichtweg huisnummers 76 tot en met 94
 • Zichtweg huisnummers 163 tot en met 209
plattegrond Zichtweg huisnummers 76 tot en met 94 en huisnummers 163 tot en met 209 - Nieuw-Vennep

 

Van 7 januari tot en met 20 januari 2020

 • Sportveldweg huisnummers 58 tot en met 66
 • Sportveldweg huisnummers 77 tot en met 83
plattegrond Sportveldweg huisnummers 58 tot en met 66 en huisnummers 77 tot en met 83 - Nieuw-Vennep

 

Van 7 januari tot en met 21 januari 2020

 • Fietspad Eugénie Prévinaireweg bij Sportveldweg huisnummer 39
plattegrond fietspad Eugénie Prévinaireweg bij Sportveldweg huisnummer 39 - Nieuw-Vennep

 

Van 7 januari tot en met 7 februari 2020

 • Zichtweg huisnummers 41 tot en met 67 en huisnummer 52
plattegrond Zichtweg huisnummers 41 tot en met 67 en huisnummer 52 - Nieuw-Vennep

 

Van 28 januari tot en met 3 maart 2020

 • Eugénie Prévinaireweg huisnummers 85 tot en met 119
plattegrond Eugénie Prévinaireweg huisnummers 85 tot en met 119 - Nieuw-Vennep

 

Van 10 februari tot en met 20 februari 2020

 • Zichtweg huisnummers 42 tot en met 52
plattegrond Zichtweg huisnummers 42 tot en met 52 - Nieuw-Vennep

 

Van 21 februari tot en met 6 april 2020

 • Dorsersstraat huisnummers 1 tot en met 15 en huisnummers 2 tot en met 68
plattegrond Dorsersstraat huisnummers 1 tot en met 15 en Dorsersstraat huisnummers 2 tot en met 68 - Nieuw-Vennep

 

Van 3 maart tot en met 11 maart 2020

 • Eugénie Prévinaireweg hoek Westerdreef bij Eugénie Prévinaireweg huisnummer 100
plattegrond Eugénie Prévinaireweg - Westerdreef bij Eugénie Prévinaireweg huisnummer 100 - Nieuw-Vennep

 

Van 6 april tot en met 20 april 2020

 • Sportveldweg huisnummers 66 tot en met 78 en huisnummers 85 tot en met 97
plattegrond Sportveldweg huisnummers 66 tot en met 78 en huisnummers 85 tot en met 97 - Nieuw-Vennep

 

Van 20 april tot en met 12 mei 2020

 • Zichtweg huisnummers 96 tot en met 112 en Westerdreef huisnummers 33 tot en met 57
plattegrond Zichtweg huisnummers 96 tot en met 112 en Westerdreef huisnummers 33 tot en met 57 - Nieuw-Vennep

 

Van 12 mei tot en met 19 mei 2020

 • Sportveldweg hoek Westerdreef bij Sportveldweg huisnummer 80
plattegrond Sportveldweg-Westerdreef bij Sportveldweg huisnummer 80 - Nieuw-Vennep

 

Bereikbaarheid

Als er werkzaamheden bij u in de straat zijn kunt u niet altijd met de auto bij uw woning of bedrijf komen. Wij vragen u om in die periode ergens anders te parkeren.

Een paar dagen voordat er werkzaamheden voor uw woning of bedrijf zijn, krijgen bewoners een bericht van de aannemer. Hierin staat de precieze planning van de werkzaamheden en informatie over de bereikbaarheid. Als een deel van de straat wordt afgesloten, worden er omleidingsborden langs de weg gezet. Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar.

Als er iets wijzigt in de planning, krijgen de bewoners bericht van de aannemer en wordt dit op deze website gezet. De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Aansluiten op gemeentelijk drainagestelsel

Verschillende bewoners hebben het opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel ingevuld. De gemeente heeft de regels voor de kosten van de aansluiting aangepast. De kosten van de aansluiting en drainageput kunnen bewoners terugvragen aan de gemeente. De voorwaarde is dat bewoners de afvoer van al het regenwater (en drainage van grondwater als dit er is) aansluiten op de drainageput. Hiervoor moeten bewoners vooraf contact opnemen met de gemeente.
Een medewerker van de gemeente bespreekt samen met de bewoners de plannen en controleert de uitvoering hiervan. Als de aansluiting akkoord is kunnen bewoners de kosten terugvragen. De kosten voor de aanleg van de afvoer van regenwater of drainage van grondwater op eigen terrein betalen bewoners zelf.

Inloopbijeenkomst, reacties en vragen

Na de bewonersbijeenkomst zijn er een aantal vragen en reacties binnengekomen. Deze zijn in een reactieoverzicht gezet, samen met de antwoorden van de gemeente. Bewoners die door hebben gegeven dat zij het complete reactieoverzicht wilde ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

Een samenvatting van de meest gestelde vragen en reacties en de antwoorden:
Vraag / Reactie Antwoord
Is het mogelijk om van de Dorsersstraat een eenrichtingsweg te maken? De rijbaan moet de breedte houden die er nu is voor de parkeervakken. Ook is bekend dat op een eenrichtingsweg de snelheid erg omhoog gaat. Verder zorgt omrijden voor meer drukte in de straten in de buurt.
Liever geen drempel in de Dorsersstraat maar andere verkeersremmende maatregelen. De wijk wordt ingericht als 30 km zone. Dat betekent dat er op een recht stuk weg van meer dan 100 meter een drempel moet komen. Deze ligt ongeveer in het midden van de Dorsersstraat. De drempel kan helaas niet bij de parkeervakken komen. Omdat de gemeente ook extra parkeerplaatsen wil maken, wordt verwacht dat de drempel nog verschuift. Het wordt in elk geval een lage drempel.
Op de Sportveldweg wordt hard gereden, kan de kruising verhoogd worden? De kruising Sportveldweg - Dorsersstraat wordt verhoogd. De gemeente verwacht dat na het aanpassen van de bestrating (klinkers in plaats van asfalt), het aanleggen van een verhoogde kruising en het aanleggen van de 30 km zone de snelheid omlaag gaat.
 
Kunt u iets doen aan het parkeerprobleem in de Dorsersstraat? De gemeente gaat zo veel mogelijk extra parkeerplaatsen maken.
Wat gaat er gebeuren met de groenvoorzieningen tussen de doorgaande weg en stoep op de hoogte van Dorsersstraat? De groenstroken blijven zoals ze zijn.

Uw contactpersoon

Neem dan contact op met Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'drainage Nieuw-Vennep West' in het onderwerp zetten.