Drainage Hoofddorp Graan voor Visch

In het voorjaar van 2020 start de aanleg van de afvoer van grondwater en regenwater in Graan voor Visch, deelplan C. Dit is een vervolg op eerdere werkzaamheden aan regenwaterafvoer in deze wijk.

Aansluiting gemeentelijk drainagestelsel

Overheden zijn verplicht om de eigenaren van een stuk grond of gebouw de mogelijkheid te bieden verzameld grondwater af te voeren. De aanleg van de afvoer van grondwater en regenwater (drainagetransportleiding) verbetert de grondwaterstand in openbaar gebied. Dit zorgt voor een verbetering van de situatie op eigen terreinen. 

In de Waterwet is geregeld dat eigenaren verantwoordelijk zijn voor het grondwaterpeil van hun eigen stuk grond of gebouw. U kunt zelf maatregelen nemen om het grondwater op peil te houden. U leest daarover meer op de pagina Grondwateroverlast.


Klimaatbestendige inrichting

Het komt steeds meer voor dat straten onderlopen door korte en hevige buien. Dit kan nooit helemaal worden voorkomen. Toch kan de gemeente zich hier wel zo goed mogelijk op voorbereiden, bijvoorbeeld door verschillende straten klimaatbestendig in te richten. Daarom heeft Gemeente Haarlemmermeer het drainageplan in Graan voor Visch in Hoofddorp nog eens bekeken en een aantal dingen aangepast. Een voorbeeld hiervan is het ‘hol’ maken van de weg, zodat het regenwater naar het midden en niet naar eigen terreinen en huizen loopt. Een ander voorbeeld is het beter gebruik maken van het groen zodat regenwater via dit groen in de grond kan zakken.
 

Vernieuwen bestrating

Omdat er veel bestrating wordt opgebroken, is besloten dat bijna alle bestrating in de wijk wordt vervangen. Hierdoor zijn er wel meer werkzaamheden maar is het resultaat voor de wijk veel beter en mooier.

 

Nieuwe informatiebijeenkomst

De aanpassingen geven een ander beeld van de wijk. Daarom wil de gemeente het aangepaste plan aan de bewoners presenteren. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging.
 

Aangepaste planning

De planning van de werkzaamheden wordt aangepast door de aanpassingen in het plan en de presentatie hiervan. Ook is het beter als de werkzaamheden met goed weer worden uitgevoerd. De kans dat de werkzaamheden door slecht weer tijdelijk stilgelegd moeten worden is dan kleiner. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2020 met de werkzaamheden wordt begonnen. 


Brochures en meer informatie

Bekijk de brochure over drainage en grondwater (PDF).

Bekijk de brochure over grondwater doorgrond (PDF).


Presentatie

Op 6 februari 2018 gaf gemeente Haarlemmermeer een presentatie in de Heijezaal van het Raadhuis in Hoofddorp. De presentatie ging over waterproblematiek, de oplossingen en wat u hier zelf aan kunt doen. U kon tekeningen bekijken van de aanleg van het drainage stelsel. U kon na de presentatie vragen stellen aan aanwezige medewerkers van de gemeente.

Lees de presentatie van gemeente Haarlemmermeer over waterproblematiek (PDF).

Van de vragen en reacties uit de wijken Linquenda in Nieuw-Vennep, Centrum West in Nieuw-Vennep en Graan voor Visch in Hoofddorp is één overzicht gemaakt. Dit overzicht is te vinden op de pagina van Nieuw-Vennep Linquenda onder 'Reacties informatiebijeenkomst'.


Contact

Heeft u nog vragen? Bel dan met Rene van Damme via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Drainage Graan voor Visch deelplan C'.