Directeur Terry van der Steen

Terry van der Steen

Portefeuille

  • Sociaal domein

  • Sociale dienstverlening

  • Zorg & Veiligheid

  • Samenleving, Sport en Cultuur

  • Communicatie en externe betrekkingen

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Federatie van de Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO)
    Vanaf 3 februari 2020. De functie wordt niet uit hoofde van de hoofdfunctie verricht, bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding en er zijn geen beperkingen gesteld aan het uitoefenen van de nevenfunctie.