Directeur Rob van Daal

Rob van Daal

Portefeuille

  • Grondzaken en Vastgoed.

  • Beheer Openbare Buitenruimte.

  • Gebiedsgericht werken.

  • Participatie.

  • Economische Zaken.

  • Water en Milieu.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht C-creators.

  • Directeur Recreatieplas Haarlemmermeer B.V.