Directeur en gemeentesecretaris Michiel Ruis

Portret van Michiel Ruis

    Portefeuille

    Michiel Ruis is sinds februari 2022 gemeentesecretaris van Haarlemmermeer. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeentesecretaris zorgt voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven in de gemeente. Michiel stuurt de clusters Concern control en Staf, bestuur en directie aan.

    Nevenfuncties

    • Directeur Hoofdvaart BV per 15 april 2022: nevenfunctie verbonden aan het ambt.
    • VVE Melior per 1 januari 2015: onbetaalde nevenfunctie.