Digipanel en jongerenpanel

Wilt u met ons meedenken over actuele projecten, beleid of plannen in Haarlemmermeer? Meld u dan aan voor het digipanel of het jongerenpanel van Haarlemmermeer. U ontvangt dan regelmatig per e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp.

Het is voor ons belangrijk om u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie te betrekken bij ons werk. Gemeente Haarlemmermeer is benieuwd naar uw creatieve ideeën, meningen en ervaringen. 

Aanmelden

 • Meld u aan voor het digipanel (vanaf 18 jaar).
 • Meld u aan voor het jongerenpanel (voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar).

Na het aanmelden ontvangt u een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. U ontvangt vanaf dan ongeveer 2-maandelijks een e-mail met de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u per e-mail een overzicht van de resultaten.

Vertrouwelijk

 • Als u deelneemt aan het digipanel en/of het jongerenpanel, behandelt de gemeente uw gegevens en antwoorden vertrouwelijk.  De gemeente anonimiseert de antwoorden. 
 • We verstrekken uw antwoorden meestal niet aan andere partijen. Soms maken we een uitzondering. Bijvoorbeeld als een andere organisatie de vragenlijst heeft gemaakt. We melden het altijd als we uw antwoorden aan een andere organisatie geven.
 • Gemeente Haarlemmermeer bewaart de geanonimiseerde antwoorden alleen voor intern gebruik. De antwoorden zijn dus niet naar u te herleiden.

Uitschrijven

Wilt u zich uitschrijven? Dat kan op 2 manieren:


Jongeren over wonen in het gebied tussen het centrum en station Hoofddorp 

Via het jongerenpanel en social media hebben we jongeren in Hoofddorp gevraagd naar hun woonwensen. Dit in het kader van het participatieproject Hoofddorp Centraal. Dit project is gestart om het gebied tussen het centrum van Hoofddorp en het station meer samenhang en levendigheid te geven.

 • Een grote meerderheid van de ondervraagde jongeren zou wel in het gebied van Hoofddorp Centraal willen wonen. De meest gegeven reden? Omdat het gebied dichtbij het centrum en het station ligt.
 • Om fijn te wonen vindt de meerderheid een groene omgeving, ruime woning en eigen wc of badkamer belangrijk. En het liefst een zelfstandige, betaalbare tweekamerwoning. De meerderheid vindt het wel leuk als er een gemeenschappelijke ruimte is om andere bewoners te ontmoeten. Een klein deel van de ondervraagde jongeren wil liever alles gescheiden houden.
 • Huren in plaats van kopen heeft een grote voorkeur. Ook zou een groot deel van de jongeren overwegen om mee te klussen aan hun eigen woning in ruil voor een korting op de huurprijs.

 In totaal hebben 161 jongeren de enquête ingevuld. De resultaten van deze vragenlijst zijn, samen met eerdere opgedane ideeën, voorgelegd aan kantooreigenaren, ontwikkelaars en ondernemers. 


Uitkomsten enquête Kinderen & scheidingen

We hebben het jongerenpanel en digipanel gevraagd hoe we kinderen kunnen helpen bij scheiding van hun ouders. In totaal hebben 155 jongeren (12 tot 24 jaar) en ruim 200 volwassen (18+) meegedaan aan de enquête. Een derde van de jongeren heeft zelf gescheiden ouders. Bijna allemaal hebben ze er wel mee te maken. Zo’n 20 procent van de volwassenen is zelf gescheiden. In meer dan de helft van de gevallen waren er kinderen bij betrokken.

Uitkomsten jongerenpanel

 • De naam ‘kidsproof’ scheiding (de ruimte voor kinderen om van beide ouders te houden en er naar hen geluisterd wordt) viel niet in de smaak. De benaming was te kinderachtig of te licht voor zoiets ingrijpends als een scheiding.
 • Het panel was wel enthousiast over een buddy voor kinderen met gescheiden ouders. Enkele jongeren hebben zich aangemeld of hebben gevraagd om een buddy.
 • Verder blijkt dat jongeren ook graag willen dat er hulp voor ouders komt. De gemeente heeft het aanbod van hulp bij echtscheidingsproblemen verder uitgebreid en bekend gemaakt. Daarnaast is er aandacht besteed aan de faciliteiten van Villa Pinedo, maar ook uit workshops van Family factory en CJG, diverse cursussen bij organisaties als MeerWaarde en Spirit en lesaanbod op scholen via de GGD.

Uitkomsten digipanel

 • Ook in deze groep was men niet enthousiast over de naam ‘kidsproof’.
 • Een enkel panellid heeft met de gemeente gesproken over ondersteuning aan ouders en kinderen bij een scheiding.
  Enkele panelleden hebben zich opgegeven om deel te nemen aan het project van de Family Factory in samenspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat heeft geleid tot een workshop die ontwikkeld is door en voor ouders die gescheiden zijn.
 • Een spreekuur openstellen voor grootouders wordt onder de aandacht gebracht van de bestaande partijen die nu al spreekuren bieden.
 • Huisvesting en financiën zijn ook voor deze groep ook belangrijk.
 • We kregen veel tips over het bekender maken van het hulpaanbod, het realiseren van woonruimte in de buurt of een laagdrempelig loket. Veel hulp is beschikbaar maar het is niet altijd duidelijk waar die te vinden is.
  Een overzicht van de hulporganisaties vindt u op de website van de sociale kaart van Haarlemmermeer.