Dellaertlaan: rioolwerkzaamheden en opknappen rijweg, parkeerplaatsen en stoepen.

Op 9 januari 2023 start aannemer De Wilde met werkzaamheden in de Dellaertlaan. De aannemer gaat het vuilwater riool vervangen, schoon water riool aanleggen en de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen opknappen.

Wat gaat de aannemer doen?

De aannemer gaat de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen opknappen. Hij voert deze werkzaamheden uit:

 • Vuil water rioolbuizen (afvoer wc, douche etc.) vervangen.
 • Schoon water riool (afvoer regenwater) aanleggen.
 • Fundering (stevige ondergrond) onder de rijweg aanbrengen.
 • 2 bomen kappen en 2 nieuwe bomen planten (in plantseizoen).
 • Boomvakken (grond waar bomen in staan) maken.
 • Alles opnieuw bestraten met nieuwe tegels en stenen.

Op 12 december 2022 was er een informatiebijeenkomst met uitleg over deze werkzaamheden.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren van 9 januari tot en met 28 juli 2023. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur. 

De aannemer voert de werkzaamheden uit in 15 fases:

 • Fase 1 - 9 januari tot en met 3 februari. Brandgang bij huisnummers 54 tot en met 68.
 • Fase 2 - 6 februari tot en met 3 maart. Stoep bij huisnummers 38 tot en met 52.
 • Fase 3 - 20 februari tot en met 24 maart. Parkeerplaatsen bij huisnummer 52.
 • Fase 4 - 3 maart tot en met 24 maart. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummers 58 tot en met 68.
 • Fase 5 - 27 maart tot en met 6 april. Parkeerplaatsen bij huisnummers 46 tot en met 52.
 • Fase 6 - 30 maart tot en met 26 april. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummers 70 tot en met 84.
 • Fase 7 - 17 april tot en met 4 mei. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummers 84 tot en met 86.
 • Fase 8 - 5 april tot en met 4 mei. Brandgang bij huisnummers 114 tot en met 128.
 • Fase 9 - 8 mei tot en met 2 juni. Parkeerplaatsen bij huisnummers 112.
 • Fase 10 - 11 mei tot en met 2 juni. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummers 98 tot en met 112.
 • Fase 11 - 17 mei tot en met  9 juni. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummers 118 tot en met 128.
 • Fase 12 - 12 juni tot en met 23 juni. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummers 106 tot en met 112.
 • Fase 13 - 15 juni tot en met 14 juli. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummers 130 tot en met 144.
 • Fase 14 - 9 juni tot en met 14 juli. Stoep, rijweg en parkeerplaatsen bij huisnummer 146.
 • Fase 15 - 10 juli tot en met 28 juli. Rijweg bij garageboxen bij huisnummers 28A tot en met 28V.

Hoe is de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden?

De rijweg en parkeerplekken worden per fase afgesloten. De aannemer zet hier hekken neer.  Wij vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren.

Bijzonderheden per fase

 • Tijdens fase 5 tot en met 7 liggen er rijplaten naast parkeerplaatsen bij huisnummer 52 . U kunt dan om de werkzaamheden heen rijden.
 • Tijdens fase 13 en fase 14 liggen er rijplaten naast Egelantierstraat huisnummer 28 . U kunt dan om de werkzaamheden heen rijden.
 • Tijdens fase 7 en fase 14 wordt een kant van de Dellaertlaan afgesloten. Dit is aan de kant waar de werkzaamheden zijn. De omleiding is via de andere kant van het water. De aannemer zet omleidingsborden neer. 

Bereikbaarheid voetgangers en hulpdiensten

Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. De woningen zijn altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance.

Gaat de gemeente bomen kappen en planten?

De aannemer kapt 2 bomen en plant 2 nieuwe bomen.

Voor de start van de werkzaamheden in januari 2023 kapt de aannemer 2 bomen. In het plantseizoen (oktober tot en met maart) plant de aannemer 2 nieuwe bomen op de plekken waar de bomen zijn weggehaald. De precieze datum van het aanplanten is nu nog niet bekend. 

Voor het kappen van 1 van de bomen is een kapvergunning aangevraagd. Voor de andere boom is dit niet nodig. De aanvraag voor de kapvergunning staat op Officiëlebekendmakingen

Zorgen de werkzaamheden voor overlast?

De aannemer beperkt de (geluids)overlast zoveel mogelijk.

De aannemer zet een bouwkeet neer op het grasveld naast de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (Dellaertlaan 61). De werknemers parkeren hier hun eigen auto. Buiten de werktijden staan hier ook de machines van de aannemer.

Er is ook een verrijdbare keet waarin de werknemers hun pauze houden. Deze wordt nu en dan verplaatst en in de buurt van de werkzaamheden neergezet. 

De materialen (stenen, zand en grond) worden opgeslagen op een afgesloten terrein bij de Rijstvogelstraat 91.

Alvast bedankt voor uw begrip voor mogelijke overlast.
 

Moet ik de beplanting boven of over de erfgrens weghalen of snoeien?

Wij vragen u om beplanting boven of over de erfgrens uiterlijk 9 januari weg te halen of te snoeien.  Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens. Bijvoorbeeld hekken of potten met planten. Deze ook graag weghalen.

De erfgrens is de grens tussen uw terrein en gemeentegrond. Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens. Dit noemen wij overhangende beplanting. 

De stoep of weg tot aan uw erfgrens moet vrij zijn. Niet alleen voor de voetgangers die hier lopen of verkeer dat hier rijdt, maar ook voor werkzaamheden aan de stoep en de weg. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om de stoepen en wegen opnieuw te kunnen bestraten. 
 

Wat kan ik verder nog merken van de werkzaamheden?

De bodem zakt. Niet alleen de stoepen, parkeerplaatsen en wegen, maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten, kan het zijn dat de stoepen, rijweg en parkeerplaatsen iets hoger (oorspronkelijke hoogte) komen te liggen. Er kan dus een klein hoogteverschil ontstaan tussen de stoep of rijweg en uw terrein.

Als het nodig is, zorgt de aannemer ervoor dat (maximaal) de eerste meter van het voetpad of de inrit van uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw terrein moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen en het afvoeren van regenwater op eigen terrein. 

 

Kan ik vragen stellen?

Als u vragen heeft, kunt u bellen met directievoerder Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Graag ‘Dellaertlaan’ in het onderwerp zetten.

Vragen stellen in de bouwkeet

In de even weken op woensdag kunt u tussen 15.00 en 16.00 uur langskomen in de bouwkeet. 

Op woensdag 11 januari is Niek Kamper in de bouwkeet om uw vragen te beantwoorden. Daarna is hij met vakantie. Vanaf 8 februari is hij weer om de week in de bouwkeet. De bouwkeet staat op het grasveld naast de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (Dellaertlaan 61).