.

Transformatorstation

Met de uitbreiding van De Liede maakt gemeente Haarlemmermeer ook de bouw van het nieuwe transformatorstation Vijfhuizen voor de hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Beverwijk (Randstad 380 kV) mogelijk. De tranformatorstations zijn nodig om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. Het station komt in het deelgebied De Liede West te liggen, in de driehoek tussen het bestaande 150 kV transformatorstation, de Spaarnwouderweg en de provinciale weg N205. Om de bouw van dit transformatorstation mogelijk te maken is in 2012 een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).


Uitvoering

Niet de gemeente, maar TenneT is verantwoordelijk voor de werkzaamheden. In januari 2015 is Imtech, namens TenneT, begonnen met de bouwwerkzaamheden voor het transformatorstation in de Liede West. Omwonenden en belanghebbenden rondom het toekomstige station Vijfhuizen hebben in januari 2014 een PDFNieuwsbrief over werkzaamheden (327.66 KB) gekregen over de werkzaamheden.
 
In juli 2015 zijn de drie benodigde transformatoren via de Ringvaart en de Spaarnwouderweg getransporteerd naar het station. In het eerste en tweede kwartaal van 2016 worden de hoogspanningsmasten aangelegd. De oplevering van het geheel vernieuwde transformatorstation en het tracé is gepland in oktober 2017. 


Transport Transformatorstation


Meer informatie

Voor meer informatie over de bouw van het nieuwe transformatorstation Vijfhuizen neemt u contact op met TenneT via telefoonnummer (026) 373 32 39 of per e-mail info@randstad380kv.nl. Op de website van Randstad 380 kV vindt u meer informatie over het project. Op Facebook volgt u de ontwikkelingen. 
 
Algemene informatie over het Randstad 380 kV leest u ook in de
PDFNieuwsbrief van TenneT (1.91 MB) van december 2013.