De gebiedsmanagers

De gemeente werkt samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we 'gebiedsgericht werken'.

Haarlemmermeer is opgedeeld in 6 gebieden. Elk gebied heeft een eigen gebiedsmanager. De gebiedsmanagers brengen de juiste mensen bij elkaar om zaken aan te pakken. Ze komen regelmatig in hun gebied en werken vanuit het raadhuis en de servicecentra. Ze zijn het aanspreekpunt voor alle instanties en specifiek voor de samenwerkingspartners, zoals politie, scholen of dorps- en wijkraden. 

U kunt met al uw vragen en ideeën over wat zich afspeelt in uw wijk bij de gebiedsmanagers terecht. Dat kan telefonisch via 0900 1852, of per e-mail via info@haarlemmermeer.nl. Of volg de gebiedsmanagers op Twitter. Voor klachten of opmerkingen over de openbare buitenruimte (loszittende stoeptegels, zwerfvuil, etc.) kunt u hier een melding maken.

Wilt u meepraten over werkzaamheden in uw buurt? Bekijk dan de pagina over meedenken over werkzaamheden. 

Kaart gebiedsindeling Haarlemmermeer 2019
Gebied Gebiedsmanager Twitter
Haarlemmermeer Noord Jarno Kamphuis @GBMHlmrNoord
Hoofddorp Centrum David Michel @GBMHdorpcentrum
Haarlemmermeer West Hannie van den Bosch -
Hoofddorp Zuidwest Petra van Doorn -
Nieuw-Vennep Maarten Treep @GBMNieuwVennep
Haarlemmermeer Zuidoost Jos Bontekoe -