Datacenters

In Haarlemmermeer is beleid gemaakt voor datacenters. Daarin staat wanneer er een nieuw datacenter in de gemeente mag komen. Ook staat erin wanneer een datacenter mag uitbreiden. Het beleid bepaalt hoeveel ontwikkelruimte er is voor datacenters. Op deze pagina leest u daar alles over.

Wat zegt het beleid over nieuwe datacenters en uitbreiding?

Grenzen aan groei

Het beleid van de gemeente Haarlemmermeer stuurt op gematigde groei van datacenters. Dat betekent dat er grenzen worden gesteld aan de bouw van nieuwe datacenters. En aan uitbreidingen van bestaande datacenters.

'Nieuwe' datacenters

Een nieuw datacenter is een datacenter waarvoor op 12 juli 2019 nog geen omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen of gebruik) was verleend of aangevraagd. Zo’n vergunning is nodig om een datacenter te bouwen en te gebruiken. Ook uitbreidingen van bestaande datacenters waarvoor op 12 juli 2019 nog geen omgevingsvergunning was verleend of aangevraagd noemt het beleid ‘nieuw’.

Uitzonderingen

De aanvragen met omgevingsloketnummers 4785273, 4497639, 4856779 en 5123579 worden niet als ‘nieuw’ gezien. Dit geldt ook voor alle toekomstige aanvragen die gaan over dezelfde ontwikkelingen van de hiervoor genoemde aanvragen. Soms zijn er voor de ontwikkeling van een datacenter namelijk meerdere vergunningsaanvragen nodig.

Hoe wordt bepaald of er nog ontwikkelruimte is voor een nieuw datacenter?

Om te bepalen of er nog ontwikkelruimte is voor een nieuw datacenter, is er een verdelingsprocedure. Deze procedure zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte volgens een vaste werkwijze wordt verdeeld. En volgens een vaste volgorde. Als er datacenters verdwijnen of verkleinen, houdt de verdelingsprocedure daar rekening mee.

Hoe werkt de verdelingsprocedure?

De verdelingsprocedure bestaat uit een aantal stappen. Met het doorlopen van die stappen wordt duidelijk of er nog voldoende ontwikkelruimte is voor het nieuwe datacenter. De verdelingsprocedure maakt onderscheid tussen een ontwikkeling waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, en een ontwikkeling waarvoor dat niet zo is.

Een ontwikkeling mét een vergunning

Is er een vergunning nodig? Dan gelden de volgende stappen:

  1. U vraagt een omgevingsvergunning aan.  
  2. Er wordt gekeken of er nog voldoende ontwikkelruimte is voor uw aanvraag. Uw aanvraag wordt daarbij vergeleken met andere aanvragen en ontwikkelingen. Aanvragen die eerder zijn ingediend, krijgen voorrang. Uitgangspunt hierbij is het moment waarop een aanvraag ontvangen is.
  3. Vraagt u een vergunning aan voor meer ontwikkelruimte dan er is? Dan wordt uw aanvraag in principe afgewezen. Is er wel voldoende ruimte? Dan kunt u een vergunning krijgen.

Een ontwikkeling zonder vergunning

Voor sommige (kleine) wijzigingen of uitbreidingen is geen vergunning nodig. Dan volgt de gemeente de volgende stappen:

  1. Er vindt een ontwikkeling plaats waarvoor geen vergunningsplicht geldt.
  2. De gemeente kijkt of er nog voldoende ontwikkelruimte is voor de ontwikkeling. De gemeente vergelijkt de ontwikkeling met andere ontwikkelingen en aanvragen. De gemeente gaat hierbij uit van de datum van de ontvangst van een melding. Wanneer er geen melding nodig is, gaat de gemeente uit van de datum van de uitgevoerde ontwikkeling.
  3. Heeft de ontwikkeling meer ontwikkelruimte nodig dan er beschikbaar is? Dan beoordeelt de gemeente of er gehandhaafd gaat worden. Is er wel voldoende ruimte? Dan past de ontwikkeling op dit punt in het beleid van de gemeente.

Hoeveel ontwikkelruimte is er op dit moment beschikbaar?

In Haarlemmermeer is in totaal 750 MVA beschikbaar voor nieuwe datacenters. MVA staat voor megavoltampère. In de tabel hieronder leest u welke aanvragen er zijn gedaan voor datacenters in Haarlemmermeer. Dit zijn alleen de aanvragen die gevolgen hebben voor het aantal MVA dat beschikbaar is. Als de aanvragen worden verleend, blijft er minder ontwikkelruimte over.  Niet voor alle ingediende aanvragen is het aantal MVA op dit moment bekend. Zodra de gemeente hier meer over weet, leest u dat op deze pagina.

Datum aanvraag Naam bedrijventerrein Status van de aanvraag Aansluitvermogen elektriciteit in MVA
20 juli 2021 Corneliahoeve In behandeling Nog niet bekend
23 juli 2021 Corneliahoeve Vergunning verleend 80
11 januari 2022 Schiphol-Rijk In behandeling Nog niet bekend
28 maart 2022 Corneliahoeve In behandeling Nog niet bekend
28 maart 2022 De Liede Noord In behandeling Nog niet bekend
12 augustus 2022 Schiphol-Rijk In behandeling Nog niet bekend

MVA beschikbaar: 670 (het aansluitvermogen van de aanvragen die nog in behandeling zijn gaat hier nog vanaf)

Laatste update: 28 september 2022

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met cluster RED via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Beleid datacenters' in de onderwerpregel van uw e-mail.