Dakkapel

Wilt u een dakkapel bouwen? Beantwoord onderstaande vragen en controleer of u dit zonder vergunning mag doen. 

Alle uitleg bij de vragen komt van het landelijke Omgevingsloket (BZK versie 2018).

Gaat u op of aan een woning bouwen? Of gaat u bouwen op een erf dat bij een woning hoort?

Ligt de grond waarop u gaat bouwen rondom uw woning? En bent u de enige die de grond gebruikt omdat u er woont? Dan is die grond uw erf. Loopt er een voetpad over uw grond dat ook door de buren gebruikt wordt? Dan hoort dat deel van de grond niet bij uw erf. Vooral bij grotere tuinen kan het zijn dat niet alle grond waarop u wilt bouwen bij uw erf hoort. Heeft een deel van uw tuin bijvoorbeeld een bijzondere bestemming, zoals bos of agrarisch? Dan hoort dit deel niet bij uw erf. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente via 0900 1852

Gaat u bouwen bij een recreatiewoning, een tijdelijke woning, een woonwagen of een bedrijfswoning?
Gaat het om werkzaamheden in, aan of op een monument? Of om werkzaamheden op een erf bij een monument?

De monumentenlijst kunt u opvragen bij team Vergunningen via vergunningenbp@haarlemmermeer.nl

Gaat het om beschermd dorpsgezicht?

Twijfelt u of uw bouwwerk een beschermd dorpsgezicht is? Neem dan contact op met team Vergunningen via vergunningenbp@haarlemmermeer.nl.

Is de dakkapel vergunningsvrij volgens de landelijke regels? Dit controleert u op de website van het Omgevingsloket.

U doet eerst een vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket. Is uw bouwwerk landelijk vergunningsvrij? Dan hoeft u deze vragen niet verder te beantwoorden en mag u gewoon bouwen. Geeft het Omgevingsloket aan dat u een vergunning nodig heeft? Doorloop dan de volgende vragen om te kijken of u dit bouwwerk in Haarlemmermeer zonder vergunning gebouwd mag worden.

Heeft de dakkapel een plat dak?
Is de dakkapel lager dan 1,75 meter? U meet dit vanaf de onderkant van de dakkapel tot de bovenkant van de dakkapel.
Ligt de onderkant van de dakkapel op meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet?

De dakvoet is het laagste punt van een schuin dak. 

Ligt de bovenzijde van de dakkapel meer dan 0,5 meter onder de daknok?

De daknok is het hoogste punt van een schuin dak.

Liggen de zijkanten van de dakkapel op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak?

Bij rijtjeswoningen en twee-onder-een-kapwoningen is de grenslijn tussen de woningen de zijkant van het dakvlak. 

U heeft een omgevingsvergunning nodig. Vraag een omgevingsvergunning aan op de website van het Omgevingsloket

U heeft geen vergunning nodig en u hoeft dit ook niet te melden bij de gemeente.