.

Bedrijventerrein

Bedrijventerrein Cruquius-Zuid is een gemengd bedrijventerrein voor lokale- en regionale bedrijven in het midden- en klein bedrijf. Het bedrijventerrein ligt aan de (verlengde) Spaarneweg ten oosten van de woonboulevard. Het bedrijventerrein is prima te bereiken vanaf de N201 via de Spieringweg. De totale oppervlakte van het terrein is 7,5 hectare bruto. Er zijn geen kavels meer beschikbaar.

Regionaal midden- en kleinbedrijf

Bedrijventerrein Cruquius-Zuid is een klein gemengd bedrijventerrein voor lokale en regionale bedrijven in het midden- en klein bedrijf. Bedrijven als Hanbank Installatietechniek B.V., AGK Elektro, Original Jukebox Company en Nederlof Repro B.V. hebben zich hier gevestigd. Een deel van het bedrijventerrein is bestemd voor woon-werkkavels.
Bedrijventerrein Cruquius Zuid

Groene omgeving en rustige gebouwen

De omgeving van Cruquius Zuid is tamelijk groen, de gebouwen zijn rustig: de gebouwen passen in de omgeving en bij elkaar. De onderlinge samenhang wordt vooral versterkt door de kleuren van de bedrijfsgebouwen op elkaar af te stemmen. De gebouwen zijn ook deels van transparant materiaal, zodat je ziet wat voor activiteit er plaats vindt.