Cruquius: Oude Kruisweg

De Oude Kruisweg wordt opgeknapt. Op 9 december 2019 was er een bewonersbijeenkomst. Deze ging over het opknappen van de Oude Kruisweg en het zogenaamde 'Laantje van Peetoom'. Bewoners konden toen ook een reactieformulier invullen.

Ruimte voor alle weggebruikers

We willen van de Oude Kruisweg een mooie en veilige straat maken. Met genoeg ruimte voor alle weggebruikers. Denk dan aan:

  • Parkeermogelijkheden.
  • Het aanleggen van stoepen.
  • Het verminderen van sluipverkeer.
  • Het weghalen van bomen. Soms zorgen bomen namelijk voor gevaarlijke situaties.

Voorlopig ontwerp Oude Kruisweg

Begin dit jaar hebben we overlegd met de klankbordgroep Oude Kruisweg. In deze klankbordgroep zaten verschillende bewoners en medewerkers van de gemeente. Het overleg heeft veel informatie opgeleverd. Deze informatie verwerken we in het voorlopige ontwerp. 

Het voorlopig ontwerp is in het voorjaar van 2023 klaar. Dan laten wij het aan u zien tijdens een informatiebijeenkomst. Hiervoor sturen we u een aantal weken van tevoren een uitnodiging. Het voorlopige ontwerp zetten we ook op deze website. 

Vervangen riool tussen de Bennebroekerdijk en de fietsdoorsteek

Tussen de Bennebroekerdijk en de fietsdoorsteek is het riool zeer slecht. Daarom gaan we het vervangen. We leggen dan gelijk een 'gescheiden stelsel' aan. Dit betekent dat er een aparte rioolbuis komt voor het vuile water (wc, douche etc.) en een aparte rioolbuis voor het schone water (regenwater). Omdat de waterleiding door dit gebied loopt, bespreken we de plannen voor deze werkzaamheden ook met PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. 

Gebruik van gemeentegrond als eigen grond

De gemeente voert gesprekken met een aantal bewoners over het gebruik van gemeentegrond als eigen grond. De uitkomst van deze gesprekken kan invloed hebben op de planning van de werkzaamheden. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om de werkzaamheden in 2 delen (fases) uit te voeren.  

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Peter van Woesik. Hij is de projectleider van dit project. U kunt hem bereiken door te bellen met 0900 1852. Of door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet bij het gebruik van e-mail alstublieft 'Oude Kruisweg' in het onderwerp.