• Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Concept visie Polderlinten

Terinzagelegging voorbij

Tot en met 13 december kon u de conceptvisie Polderlinten lezen en erop reageren. De gemeente bekijkt de reacties en geeft daarna antwoord in de nota van beantwoording.

Gebruik van uw gegevens 

We gebruiken uw gegevens om uw reactie te verwerken. En om u de nota van beantwoording te sturen. Daarna verwijderen we uw gegevens weer. U kunt meer lezen over hoe wij met uw gegevens omgaan in de privacyverklaring.