.

Wethouder Ap Reinders

Ap Reinders

Ik ben geboren en getogen in Hoofddorp en sinds 2013 politiek actief voor de lokale politieke partij HAP. Mijn wens is om Haarlemmermeer in 2022 nóg mooier achter te laten dan het al is. Als een gemeente met een prettig woon-, werk- en ondernemersklimaat. Met een diverse lokale economie die minder afhankelijk van Schiphol is en van andere werkzaamheden direct gerelateerd aan de luchthaven. Daarnaast wil ik een brug slaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen aan het arbeidsproces, vind ik belangrijk. Want werk schept een netwerk en een gevoel van eigenwaarde. Ik wil startende ondernemers en zelfstandige professionals (zp’ers) faciliteren in hun ondernemerschap en ondernemerschap stimuleren: hier in Haarlemmermeer is het mogelijk. Dat motto geldt ook voor het aantrekken van grotere bedrijven uit binnen- en buitenland. Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet de gemeente oog hebben voor de lokale ondernemers. Werken aan Haarlemmermeer is in alle opzichten een mooie, eervolle taak. Met genoegen zet ik mij dan ook voor onze gemeente in, samen met inwoners en ondernemers. Want de gemeente is van ons allemaal!

Portefeuille

  • Economie en Ondernemerschap

  • Werk en inkomen (sociale zaken)

  • Arbeidsmarktbeleid

  • Personeel

  • ​Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  • ​Dienstverlening ondernemers

Projecten: centrumontwikkeling Hoofddorp (exclusief Huis van Haarlemmermeer), samen met Jurgen Nobel.

Contact en CV

Blogs

Minder zorgen over zorg (over de gemeentelijke collectieve zorgverzekering - december 2019)
BIZNess! (Over bedrijveninvesteringszones in Haarlemmermeer - oktober 2019)
Een krappe arbeidsmarkt vraagt om werkende oplossingen (juli 2019)
Economische diversificatie (april 2019)
Een frisse start: Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer (januari 2019)

Nieuws

Juli 2019 - Verslag bezoek Ap Reinders namens VNG aan Manilla http://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/gemeentelijk-internationaal-beleid%20/nieuws/wethouder-reinders-haarlemmermeer-bezocht-project-manilla
Juli 2019 - Interview Ap Reinders in Haarlemmermeer INTO Business over economische diversificatie: