.

Uit het oog, niet uit het hart

Het coronavirus zet levens op zijn kop. De zich akelig snel verspreidende naarling maakt mensen ziek en zelfs dood, sloopt banen, zorgt ervoor dat grote en kleine bedrijven over de kop gaan. Het veroorzaakt groot leed en klein leed. Van grote aantallen mensen in ziekenhuizen en in quarantaine tot winkelschappen zonder wc rollen.

Ook in Haarlemmermeer zijn de gevolgen merkbaar. En als ze het nog niet zijn, worden ze dat wel. Ook voor mij als wethouder van onder meer Fysieke Leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid. De situatie waarin we nu verkeren, de niet aflatende berichtenstroom met, zo lijkt wel, louter narigheid; ze frustreren me.

Hoewel ik af en toe ook opbeurende verhalen zie langskomen. Over huurbazen die voorlopig geen huursom overgemaakt willen krijgen van hun huurders die in financiële problemen zijn geraakt. Of studenten die via social media allerlei vormen van hulp aanbieden. Of een verzorgingshuis dat een parlofoon heeft geïnstalleerd om alsnog communicatie met opa en oma achter het raam mogelijk te maken. Hartverwarmend allemaal. Ik wil er méér van horen, zien en lezen, ook in Haarlemmermeer. Hiervan kan ik geen genoeg krijgen.

Toch is frustratie de bovenliggende emotie. Ik ben er inmiddels achter waar dat gevoel vandaan komt: omdat de vereiste reactie op dat coronavirus, het vereiste gedrag en de vereiste attitude volkomen haaks staan op hoe ik zelf in elkaar zit. Ik wil mijn schouders eronder zetten, dóórgaan, in gesprek, geen achterstanden oplopen, contact maken, erop uit, schouwen, de sfeer proeven, samen oplossingen bedenken, kortom zo’n beetje alles wat het kabinet ons sterk ontraadt.

Maar ook Marjolein moet eraan geloven. Net als u. We moeten samen het coronavirus eronder krijgen. En dat kan en móet door de verspreiding tegen te gaan.

U ziet en hoort ook mij de komende tijd minder dan normaal. Uit het oog, is echter niet hetzelfde als uit het hart. Ik ben wel 'gewoon' aan het werk. Maar ik moet afstand bewaren. En ja, daar moet ik aan wennen. Net als u. Rotvirus! Het ga u goed de komende weken, zorg goed voor elkaar en voor u zelf!

 

Wethouder Marjolein Steffens – van de Water (Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid)                     

Gepubliceerd op: 
16 mrt 2020