In Memoriam: Cees Broekhoven

Deel deze pagina
Donderdagochtend is Cees Broekhoven overleden. Hij was oud-gemeenteraadslid en ereburger van Haarlemmermeer. De gemeenteraad heeft donderdagavond een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan hem.

Cees Broekhoven was van 29 april 1986 tot 14 maart 2002 gemeenteraadslid voor het CDA. In die zestien jaar ontwikkelde hij zich tot een raadslid met veel gezag, en vooral grote betrokkenheid bij het wel en wee van Haarlemmermeer. Zijn portefeuilles waren onder andere algemene bestuurszaken en – middelen, ruimtelijke ordening, economie en de luchthaven Schiphol. 

Voor Cees was bijvoorbeeld de ontwikkeling van zijn dorp Nieuw-Vennep tot grote woonplaats een gegeven, maar daarbij mocht de menselijke maat niet uit het oog worden verloren. In Haarlemmermeer tenslotte moet het voor iedereen goed toeven zijn. 

Cees gold als een volksvertegenwoordiger die zijn emoties toonde en op pakkende wijze zijn standpunten kon weergeven. De raadsleden van toen waren vertrouwd met zijn zogenaamde Broekhoviaanse beeldspraak, waarin allerlei diersoorten een belangrijke rol speelden. 

Maar Cees Broekhoven was niet alleen als gemeenteraadslid, hij was ook op veel andere terreinen nauw betrokken bij de Haarlemmermeerse samenleving. Het is te veel om alle organisaties, verenigingen en clubs op te noemen waarbij hij betrokken was. Cees was een man van initiatief nemen, iemand van de handen uit de mouwen steken, daadkrachtig en die altijd vroeg: “Wat kan ik doen?” 

Hij maakte zich dan ook zorgen over het teruglopend aantal mensen dat zich inzet voor de samenleving, de terugloop van het ledental van politieke partijen, en over de opkomst van het populisme. Zelf was Cees een geduldig mens, een geweldige verbinder en netwerker. Altijd met zijn ogen gericht op het algemene en gezamenlijke belang.

Cees Broekhoven was van 2003 tot 2015 ook een zeer gewaardeerd Statenlid. Twaalf jaar lang ging hij op zijn fiets – Cees was ook een actief sportman - van Nieuw-Vennep naar Haarlem voor de Statenvergadering, waar hij gold als financieel specialist, en waar hij ook van politieke tegenstanders complimenten kreeg over zijn constructieve opstelling in het debat. Voor het CDA in onze gemeente was hij als Statenlid een belangrijk contactpersoon bij de provincie. 

Cees Broekhoven is lang ziek geweest, maar ook zijn ziekte droeg hij met levenskracht en optimisme. De laatste maanden ging hij snel achteruit. Toch kwam het bericht van zijn overlijden toch nog onverwacht.

Gepubliceerd op: 
17 okt 2019