.

Een dumper is een domper

Het is één van uw grootste ergernissen. Neem van mij aan: ik doe niet voor u onder. Ook ik krijg een rot humeur van de aanblik van complete bankstellen, matrassen en andere gedumpte troep bij brengparkjes. Gaat u er maar eens goed voor zitten. Dit wordt een lang blog. Het zit me dan ook hoog. En ik moet het kwijt. Dus gooi ik het eruit. Maar wel op de daarvoor bestemde plek: dit blog.

“Bijplaatsingen”, is de formele term maar dit is geen nota of raadsvoorstel dus ik gebruik gewoon klare taal. Ik heb het over verloedering. Want zo moet je dat toch noemen als je zo maar overal je rotzooi achter laat. En het slechte nieuws is dat dat in Haarlemmermeer steeds meer gebeurt.

Als wethouder ben ik onder meer verantwoordelijk voor ‘zwerfvuil’, bij wijze van spreken voor alles wat náást de bak ligt. Ik beloof u nog maar eens dat ik er alles aan doe om deze rotzooi tegen te gaan. Ik begin met informatie die kennelijk nog niet bij iedereen bekend is: grof vuil kun je gratis laten afhalen. Je kunt het ook gratis zelf weg brengen. Neerkwakken bij een brengparkje getuigt van asogedrag. Een echte domper voor de omgeving. Maar ook al doe ik nog zo mijn best om dumpen te voorkómen, daarmee is het probleem niet opgelost. Want als ondanks de kunstgrepen die ik samen met mijn ambtenaren bedenk en uithaal, het dumpen dóór gaat, komt er niets terecht van de afspraak dat we sámen de wijk schoonhouden.

Dat doet de gemeente door ervoor te zorgen dat er allerlei soorten bakken beschikbaar zijn waar u uw afval zo gescheiden mogelijk kwijt kunt. U doet dit door van die bakken, die wij regelmatig (laten) legen, gebruik te maken. Hoe simpel kan het zijn?

De werkelijkheid is helaas anders. Sommigen van u laten hun troep staan omdat de bak vol is. Anderen vinden de bakken sowieso niet interessant en maken van de brengparkjes echte afvalbergen. Neem het brengparkje in Skagerrak in Hoofddorp. Bewoners klagen terecht steen en been over de ongelofelijke rotzooi die daarvan wordt gemaakt. Van raadslid Michel van Dijk van Forza! krijg ik regelmatig via Twitter een ‘ansichtje’ uit de wijk. ‘Groeten uit Skagerrak’. Toen ik daar een tijdje terug was voor het wijkfeest, heb ik de narigheid met eigen ogen mogen aanschouwen. Je zal er maar voortdurend op uitkijken. En weet u, omwonenden hebben dat! Je kunt er door het afval de containers niet meer zien. Het ziet er werkelijk niet uit.

Plaatsen en legen van containers is niet genoeg, wordt nogal eens geroepen. Meer toezicht uitoefenen en de dumpers op de bon slingeren, krijg ik vaak als advies. Ik kan u melden: een heterdaadje komt zelden voor, opsporen is niet altijd even eenvoudig door privacyregels maar bovenal hebben dumpers niet de hoogste prioriteit bij toezichthouders. Wat hoewel frustrerend toch ook begrijpelijk is.

We proberen uw afvalstromen op andere manieren in betere banen te leiden. Bijvoorbeeld met de containercoats. Die geven de brengparkjes een fleuriger aanzien en zijn gebaseerd op de nog altijd geldende filosofie, dat de drempel hoger is om de boel te verzieken op plekken die prettig ogen. Toch is gebleken dat de containercoats nog geen onverdeeld succes zijn. Er bestaan kennelijk mensen die hun dierbaren verrassen met een bosje kunstbloemen die ze hebben geplukt van de containercoats. Zeg het met bloemen! Daarom kiezen we voor de volgende brengparkjes maar voor de buxusversie die dumpen extra moeilijk maakt.

We onderzoeken of en welke kunstgrepen we nog meer kunnen toepassen. Grof geschut wordt steeds meer een optie. Samen met de burgemeester onderzoek ik de mogelijkheden van cameratoezicht. Misschien wel met een digibord erbij dat oplicht zodra er wordt gedumpt. En dat de dumper in beeld brengt. Desnoods verschijnt mijn eigen hoofd op dat bord met een boze blik: een dumper blijft een domper!

Wethouder Steffens - v.d. Water

Wethouder Steffens - van de Water (Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid)

Gepubliceerd op: 
20 nov 2019