.

Alles op alles en met hart en ziel voor de ondernemers

Met de deur in huis vallen, is niet zo charmant maar soms is het toch nodig. Zoals nu. Hier komt de deur en ik kom er direct achteraan: het zou nooit en te nimmer bij me opkomen om ook maar één tel te ontkennen dat er ondernemers in Haarlemmermeer zijn bij wie het water tot aan de lippen staat.

Toch is er op de sociale media ophef ontstaan over een uitspraak die ik in de raadsvergadering van 11 februari zou hebben gedaan. Met heel veel nadruk op ‘zou’. Ik heb teruggekeken en geluisterd en ik concludeer dat een en ander uit zijn verband is gerukt. Dat ondernemers die afgaan op een bepaalde quote, zonder de context te kennen, boos worden, snap ik heel goed. Hopelijk zakt hun boosheid na mijn toelichting. Die nu volgt.

Als ondernemers en andere geïnteresseerden liever de kortste weg nemen, geef ik ze graag direct mijn kernboodschap mee: Ik wil dat de ondernemers van Haarlemmermeer weten dat ze bij de gemeente en bij mij als wethouder Economie & Ondernemerschap terecht kunnen voor de beschikbare hulp en ondersteuning. 

Het woordje ‘beschikbaar’ is belangrijk. Ik zou graag méér willen kunnen betekenen maar ik ben wethouder en ik zit niet in de regering. Ik bepáál niets. Verder is het een feit dat de rijksregelingen voor ondernemers in veel gevallen niet toereikend zijn. Het is ook een feit dat de gemeente die regelingen niet kan verruimen. 

In de bewuste raadsvergadering werd ik bevraagd over ondernemers die het nu lastig hebben en op omvallen staan. Deze vragen werden me gesteld naar aanleiding van de gemeentelijke uitvoering van de nieuwe TONK-regeling die in maart van start gaat. Welke rollen spelen het ondernemersplein en het daaraan gerelateerde coronaloket hierbij, wat kunnen zij doen voor de ondernemers? 

Mijn antwoord daarop was dat we vanuit het ondernemersplein en de bijbehorende loketten op onze website al sinds maart 2020 ondernemers informeren over steunmaatregelen en hen hulp bieden. Op onze website is namelijk meteen na het uitbreken van de coronacrisis een speciale pagina geopend met de beschikbare steunmaatregelen voor ondernemers. En deze ondersteuning zullen we blijven geven!

Vervolgens werd in een vervolgvraag gesteld dat ondernemers hebben aangegeven dat het ondernemersplein alleen naar een website verwijst. Dat heb ik tegengesproken, simpelweg omdat er ook een telefoonnummer, een emailadres en een contactformulier beschikbaar zijn. Daarna werd een toezegging gevraagd om actief in dat ondernemersloket te investeren omdat ondernemers geen weken de tijd meer hebben en dat ze straks hun huis moeten verkopen. Want zo schrijnend is het inmiddels, werd mij voorgehouden.

In mijn reactie hierop heb ik gezegd dat ik het beeld niet herken van een slecht functionerend ondernemersplein. Ook het coronaloket verricht uitstekend werk. Dáár is op sociale media van gemaakt dat ik niet bekend ben met het feit dat ook in Haarlemmermeer ondernemers op omvallen staan. Ondanks dat ik in de raadsvergadering ook heb gezegd dat ik nog deze week contact met de mensen van het ondernemersplein heb gehad. Ik wil uiteraard alsmaar weten hoe de vlag erbij hangt. Doen we als gemeente wat we kunnen doen, wat kan beter? Mijn reactie sloeg dus specifiek op het functioneren van de gemeentelijke loketten voor ondernemers.

Ik zei al aan het begin dat ik nooit en te nimmer het bestaan van ondernemers bij wie het water tot aan de lippen staat, zal ontkennen of dat ik hun problemen zal relativeren. Want ik weet wel beter! Uit eigen ervaring.

Ik heb regelmatig contact met ondernemers en beluister hun schrijnende verhalen. Ik wéét van de pijn die ze voelen, ik voel met ze mee. Ik beantwoord hun mails persoonlijk. Ook heb ik iedere maand een overleg met het Haarlemmermeers Ondernemersplatform. Ik weet daarom heel goed in wat voor ellende onze ondernemers op het moment zitten en wat er in onze gemeente speelt en leeft.  Ik ken hun lijdensweg. Dáár heb ik, met alle respect, geen ambtenaren en ook geen raadsleden voor nodig.

Onze lokale ondernemers vormen de motor van de Haarlemmermeerse economie. Wat er nu met hen gebeurt, gaat mij en collega-bestuurders zeer aan het hart. Acties om ondernemers te ondersteunen zoals ‘Koop lokaal Haarlemmermeer’, komen uit datzelfde hart. Net als de gesprekken die wij voeren met vastgoedeigenaren en huurders; het uitstellen van de gemeentelijke belastingen; het niet heffen van ondernemersbelastingen als precario- en reclamebelasting en het programma Zaai Haarlemmermeer voor startende ondernemers; het inzetten van een veiligheidscoördinator en 1,5 meter teams om winkelen veilig mogelijk te maken; het opzetten van het coronaloket voor ondernemers en het uitbreiden van terrasmogelijkheden.

Ik besluit met een herhaling van mijn kernboodschap: ik wil dat de ondernemers van Haarlemmermeer weten dat ze bij de gemeente en bij mij als wethouder Economie & Ondernemerschap terecht kunnen voor de beschikbare hulp en ondersteuning. We zetten alles op alles, met hart en ziel.

 

Wethouder Johan Rip

Johan Rip, Wethouder Werk & Inkomen, Economie & Ondernemerschap en Arbeidsmarktbeleid 

 

 

 

Gepubliceerd op: 
23 feb 2021