‘Afval is het begin van iets moois’

Haarlemmermeer barst van de ondernemende mannen én vrouwen. Wethouder Marja Ruigrok (Economie en Innovatie) ging in gesprek met een van hen, Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. Wat is haar doel? Hoe ziet zij de toekomst van Meerlanden? En maakt het uit of de directeur een man of een vrouw is?

Angeline Kierkels is sinds 2015 algemeen directeur van Meerlanden en geeft leiding aan ruim 500 medewerkers. Het bedrijf heeft 8 gemeenten als aandeelhouder, verricht werkzaamheden voor 29 gemeenten en 4000 bedrijven op het gebied van afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en het opwekken van bio-energie. Marja Ruigrok ziet in Angeline een aanmoediging voor andere ondernemende vrouwen.

Angeline, hoe ben je in Haarlemmermeer terechtgekomen en wat is je achtergrond?

In 2010 ben ik bij Meerlanden begonnen als directeur publieke sector. Voor die tijd was ik ruim 10 jaar interimmanager bij verschillende publieke en private ondernemingen. Ik werk graag met een doel voor ogen en ben veranderingsgezind en resultaatgericht. Dat is de rode draad in al mijn werk.

Welk doel had je voor ogen toen je bij Meerlanden binnenkwam?

Dat was en is ‘we doen het samen’. Daar geloof ik heel erg in. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en bewoners. Met elkaar nadenken, elkaar inspireren en elkaars expertise gebruiken voor de gezamenlijke opgaven die er zijn. Dat zijn nu wat mij betreft de drie transitie-opgaven: de energietransitie, de circulaire economie en aanpassing aan de klimaatverandering. Die vragen een bijdrage van iedereen, we hebben elkaar hard nodig. Natuurlijk zijn er hobbels en vraagt het proces creativiteit en doorzettingsvermogen.

Hoe ziet de toekomst van Meerlanden eruit?

We willen de komende jaren de regio waarin we actief zijn, Metropool Regio Amsterdam en Duin- en Bollenstreek, circulair maken. Het ideaal is een samenleving zonder afval. Een samenleving waarin producten zolang mogelijk hun functie behouden (‘re-use’) of weer kunnen worden hersteld (‘repair’). Of, als dat niet meer mogelijk is, via recycling als waardevolle grondstoffen worden gebruikt voor nieuwe producten. Mijn motto is: afval is het begin van iets moois.

Om een circulaire regio te creëren is schaalgrootte van belang. Onze ambitie is om regionaal te groeien en nieuwe activiteiten te starten. Zo bestaat sinds kort het regionaal sorteercentrum (RSC) Schiphol in de Kwakel. Daar verzamelen, sorteren en demonteren we alles wat een stekker heeft, het zogenaamde e-waste, zoals wasmachines. We organiseren deze activiteiten zoveel mogelijk lokaal of regionaal. Wat we lokaal kunnen doen, doen we lokaal. En wat regionaal kan, doen we regionaal.

Angeline Kierkels en Marja Ruigrok voor een vuilniswagen waarin groen gas wordt getankt

Wethouder Marja Ruigrok en Angeline Kierkels voor een 'groene' vuilniswagen. Foto: Jur Engelchor

 

Op dit moment verwerken we groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gfte) tot zes producten: groengas, CO2, Citrusbrandstof, warmte, compost en water. Deze producten gebruiken we weer in de regio waar we het inzamelen. Zo verwarmen we bijvoorbeeld de Arendshoeve (een evenementenlocatie) in Aalsmeer en rijdt 70 procent van onze bedrijfswagens op ons groengas. We onderzoeken de mogelijkheden om de organische reststromen afkomstig uit de openbare ruimte te verwerken tot nieuwe producten of halffabricaten. Denk bijvoorbeeld aan vezels voor bouwmaterialen of papier en aan eiwitten.

Vier jaar geleden werd je hier algemeen directeur. Hebben de medewerkers iets gemerkt van de overgang van een mannelijke naar een vrouwelijke directeur?

Die vraag zou je aan mijn medewerkers moeten stellen. Wat mij betreft maakt het geen verschil. Van belang is dat we op een veilige, eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. De mensen hier zijn soms heel direct. Daar ben ik zelf ook van, daar voel ik me prima bij. Meerlanden is een bedrijf met maatschappelijke impact, we leveren een bijdrage aan de samenleving. Mensen werken hier graag. Het moet ook geen verschil maken of er een man of een vrouw directeur is. Wel zou ik willen dat er meer vrouwen in deze branche actief zijn. Laat ik mijn wens maar meteen omzetten in een oproep: kom hier werken! We hebben nu één vrouwelijke chauffeur maar we kunnen er meer gebruiken. Je kunt bij ons je vrachtwagendiploma halen en we leiden mensen zelf op, dat vind ik erg belangrijk. Iedereen kan zich bij ons verder ontwikkelen.

Simone Ran, de vrouwelijke chauffeur, te midden van Angeline en Marja

Angeline Kierkels, chauffeur Simone Ran en Marja Ruigrok. Foto: Jur Engelchor

 

De openbare ruimte waarin we werken is van iedereen. Als we een dag stil zouden staan ziet iedereen meteen wat we doen. Maar we staan geen dag stil!

Gepubliceerd op: 
10 jul 2019